Home

SuggestionThông báo tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2017

There are no translations available.

Khoa Mỏ thông báo tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2017 (Chi tiết xem file đính kèm).

Đưa tin: Khoa Mỏ

Last Updated ( Friday, 21 April 2017 12:37 )
 

Thông báo nghỉ học

There are no translations available.

Khoa Mỏ thông báo các lớp học buổi chiều thứ 7 ngày 25/3/2017 từ tiết 6 đến tiết 13 tại các phòng nhà A nghỉ học (chi tiết xem file đính kèm).

Đưa tin: Khoa Mỏ

Last Updated ( Friday, 17 March 2017 23:13 )
 

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2017

There are no translations available.

Khoa Mỏ thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2017 (Chi tiết xem file đính kèm).

Đưa tin: Khoa Mỏ

Last Updated ( Saturday, 18 February 2017 22:46 )
 

Thông báo phổ biến đề cương và lịch thi liên thông

There are no translations available.

Theo kế hoạch của Nhà trường, khoa Mỏ thông báo phổ biến đề cương và lịch thi liên thông (Chi tiết xem file đính kèm).

Nguồn: http://daotao.humg.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=268

Last Updated ( Sunday, 20 November 2016 22:17 )
 

Thông báo nghỉ học

There are no translations available.

Ngày 14 và 15 tháng 11 năm 2016, Nhà trường tổ chức Hội nghị Khoa học Quốc tế và kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường. Khoa Mỏ thông báo sinh viên các lớp cơ sở Hà Nội học ngày thứ 2 và thứ 3 (14/11/2016 và 15/11/2016) nghỉ học (Chi tiết xem file đính kèm).

Đưa tin: Khoa Mỏ

 
Page 2 of 18