Home

SuggestionKỷ niệm 50 năm đào tạo ngành Tuyển khoáng

There are no translations available.

Hướng tới Lễ kỷ niệm 50 năm đào tạo Ngành Tuyển khoáng. Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội ngành và Hội thảo khoa học với chủ đề:

“Những thành tựu mới trong Tuyển – Chế biến khoáng sản tại Việt Nam”

Tổ chức Hội thảo

Thời gian: 13:30, ngày 24 tháng 5 năm 2015

Địa điểm: Phòng 309, nhà C12, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 18 phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Tổ chức Hội ngành

Thời gian: 8h00, ngày 25 tháng 5 năm 2015

Địa điểm: Hội trường 300, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 18 phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Trân trọng thông báo và kính mời các tập thể, đơn vị, tổ chức và cá nhân đã và đang theo học ngành Tuyển khoáng được biết và về tham dự chia vui cùng Bộ môn Tuyển khoáng.

Trân trọng cảm ơn!

Đưa tin: Khoa Mỏ

Last Updated ( Tuesday, 26 April 2016 20:49 )
 

Thông báo về việc tham dự giải cầu lông khối cán bộ năm 2016

There are no translations available.

Ban văn thể khoa Mỏ thông báo về việc tham dự giải cầu lông khối cán bộ năm 2016, danh sách chi tiết cán bộ tham dự giải xem file đính kèm.

Đưa tin: Khoa Mỏ

Last Updated ( Monday, 04 April 2016 10:20 )
 

Thông báo về việc tham gia hội khỏe 26 tháng 3 năm 2016

There are no translations available.

Ban văn thể khoa Mỏ thông báo về việc tham gia hội khỏe 26 tháng 3 năm 2016 khối cán bộ (Chi tiết xem file đính kèm).
Last Updated ( Wednesday, 30 March 2016 09:41 )
 

Quy định việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy khoa Mỏ

There are no translations available.

Khoa Mỏ thông báo về Quy định việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy tại Hà Nội

Last Updated ( Tuesday, 29 December 2015 14:47 )
 

Thông báo đăng ký dự thi liên thông cao đẳng lên đại học đợt 2 năm 2015-2016 tại Hà Nội

There are no translations available.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số  3623 /MĐC - ĐTĐH

Hà nội, ngày 11 tháng 12 năm 2015

THÔNG BÁO

Để tạo điều kiện cho các thí sinh đăng ký dự thi liên thông cao đẳng lên đại học đợt 2 năm 2015-2016 tại Hà Nội, Nhà trường tổ chức phố biến đề cương thi liên thông cho các thi sinh có ngành đăng ký dự thi như sau:

(1) Kế toán (D340301)

(2) Quản trị kinh doanh (D340101)

(3) Kỹ thuật điện, điện tử (D520201)

(4) Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (D520216)

(5) Kỹ thuật cơ khí (D520103)

(6) Kỹ thuật địa chất (D520501)

(7) Kỹ thuật trắc địa - bản đồ (D520503)

(8) Kỹ thuật mỏ (D520601)

(9) Kỹ thuật công trình xây dựng (D580201)

Thời gian: 9h00, ngày 15 tháng 12 năm 2015

Địa điểm: Hội trường 300

Đề nghị các thí sinh tham dự đầy đủ và đúng giờ.

 

TL/ HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

 

(Đã ký)

 


PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

PGS.TS. Nguyễn Đức Khoát

Last Updated ( Tuesday, 15 December 2015 10:21 )
 
Page 6 of 18