Home Nghiên cứu khoa học

Program of Seminar on May 6-8, 2009 Hanoi

Program of Seminar on Mining Environmental Problems and Protection - Future Collaboration Programs Between Vietnam and Thailand on May 6-8, 2009 Hanoi, Vietnam.
Cập nhật ( Thứ hai, 27 Tháng 4 2009 22:52 ) Đọc thêm...
 

Tổng kết hoạt động KHCN-LĐSX năm 2008

Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN-LĐSX năm 2008

Cập nhật ( Thứ năm, 14 Tháng 5 2009 19:05 ) Đọc thêm...
 

Đề xuất nhiệm vụ NCKH và Phát triển công nghệ năm 2009

Danh mục đăng ký nhiệm vụ KHCN cấp trường - năm 2009

Cập nhật ( Thứ sáu, 24 Tháng 4 2009 16:05 ) Đọc thêm...
 

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả thi công công trình ngầm khi sử dụng máy khoan hầm (TBM)

Hiệu quả thi công công trình ngầm bằng các máy khoan hầm TBM phụ thuộc vào nhiều yếu tố từ quá trình thăm dò, lựa chọn phương án TBM đến việc thi công khai đào, chống giữ, cũng như hoàn thiện các hạng mục của công trình,... Chính vì vậy, việc phân tích các vấn đề liên quan đến hiệu quả thi công công trình ngầm bằng máy đào hầm TBM và đề xuất một số biện pháp khắc phục để nâng cao chất lượng khai đào đường hầm bằng TBM là cần thiết.

Cập nhật ( Thứ sáu, 24 Tháng 4 2009 16:04 ) Đọc thêm...
 

Danh mục các dự án đầu tư trang thiết bị và phòng thí nghiệm

Danh mục các dự án đầu tư trang thiết bị và phòng thí nghiệm
 
Trang 7 trong tổng số 8 trang