Home Nghiên cứu khoa học

Danh mục sách, bài báo NCKH Khoa Mỏ năm 2008-2009

Cập nhật ( Thứ bảy, 12 Tháng 12 2009 22:05 ) Đọc thêm...
 

Thông báo NCKH Sinh viên 2010

Cập nhật ( Thứ tư, 09 Tháng 9 2009 17:20 ) Đọc thêm...
 

Hội thảo tại trường TU Bergakademie Freiberg

Cập nhật ( Thứ ba, 11 Tháng 5 2010 22:24 ) Đọc thêm...
 

Hội thảo “Những vấn đề về môi trường và bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ"

Cập nhật ( Thứ ba, 11 Tháng 5 2010 22:26 ) Đọc thêm...
 

Một số hình ảnh hoạt động NCKH

Hội nghị quốc tế “Advances in Mining and Tunneling” tại Hà Nội (8/2008)

Một số hình ảnh tham gia HNKH trong nước và quốc tế của Khoa Mỏ, Trường Đại học Mỏ-Địa chất.

Cập nhật ( Thứ ba, 11 Tháng 5 2010 22:27 ) Đọc thêm...
 
Trang 6 trong tổng số 8 trang