Home Nghiên cứu khoa học

Hội nghị Quốc tế: "Khai thác mỏ tiên tiến vì sự phát triển bền vững"

Hội nghị quốc tế “Khai thác mỏ tiên tiến vì sự phát triển bền vững” được tổ chức bởi Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Trường Đại học Mỏ - Địa chất và Hội kỹ sư mỏ Ba Lan phối hợp tổ chức từ ngày 23 đến 25 tháng 9 năm 2010 tại Hạ Long – Quảng Ninh.

Cập nhật ( Thứ sáu, 22 Tháng 10 2010 20:11 ) Đọc thêm...
 

Thông báo NCKH SV - 2010

Triển khai công văn số 148/ MĐC – KHCN, ngày 29 tháng 9 năm 2010.Thực hiện “ Quy chế Nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất” ban hành theo Quyết định số 77/2000/QĐ. MĐC – KHCN, ngày 27/9/2000;

Cập nhật ( Chủ nhật, 17 Tháng 10 2010 09:40 ) Đọc thêm...
 

Call for GAGGroup Workshop 27-28 April 2010

Cập nhật ( Thứ ba, 23 Tháng 3 2010 13:22 ) Đọc thêm...
 

Call for Halong International Conference, september 2010

Cập nhật ( Thứ ba, 23 Tháng 3 2010 13:27 ) Đọc thêm...
 

Danh mục sách, bài báo NCKH Khoa Mỏ năm 2008-2009

Cập nhật ( Thứ bảy, 12 Tháng 12 2009 22:05 ) Đọc thêm...
 
Trang 5 trong tổng số 8 trang