Home Nghiên cứu khoa học

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài cấp Bộ mã số B2016-MDA-08ĐT do PGS.TS Nguyễn Hoàng Sơn làm chủ nhiệm

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ Nghiên cứu công nghệ và chế tạo thử nghiệm thiết bị tuyển nổi trọng lực dạng Hydrofloat để tuyển  một số khoáng sản phi kim độ hạt  thô tại Việt Nam”

Mã số: B2016-MDA-08ĐT

Thời gian thực hiện: 2016-2017

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Nguyễn Hoàng Sơn

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Mỏ - Địa chất

- Thời gian nghiệm thu: 9h00' ngày 29 tháng 12 năm 2017 (thứ 6)

- Địa điểm: Phòng họp Từ Liêm, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội;

Trân trọng kính mời các đại biểu và nhà khoa học quan tâm tới dự.

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

- Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ và chế tạo thử nghiệm thiết bị tuyển nổi trọng lực dạng Hydrofloat để tuyển  một số khoáng sản phi kim độ hạt  thô tại Việt Nam.

- Mã số: B2016-MDA-08ĐT

- Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Nguyễn Hoàng Sơn

- Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Mỏ - Địa chất

- Thời gian thực hiện: 1/2016 - 12/2017

Mục tiêu đề tài là Chế tạo được thiết bị tuyển nổi trọng lực dạng Hydrofloat quy mô năng suất 0,2 t/giờ và thiết lập được công nghệ  tuyển quặng apatit - carbonat Mỏ Cóc - Lào Cai và quặng fenspat vùng Phú Thọ  trên thiết bị này với độ hạt cấp liệu đến 0,5-1,0 mm.

Tính mới và sáng tạo: Đề tài đã sử dụng công nghệ và thiết bị tuyển nổi dạng Hydrofloat đối với một số khoáng sản phi kim xâm nhiễm thô như quặng fenspat Phú Thọ và quặng apatit carbonat Mỏ Cóc - Lào Cai cho phép giảm chi phí tuyển, tiết kiệm năng lượng và mang lại hiệu quả kinh tế trong chế biến và sử dụng các khoáng sản này.

Kết quả nghiên cứu của đề tài

- Đã thiết kế và chế tạo được thiết bị tuyển nổi trọng lực dạng Hydrofloat thí nghiệm  phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu đánh giá công nghệ tuyển các đối tượng khoáng sản xâm nhiễm thô có tiềm năng áp dụng

- Đã khảo sát các thông số điều kiện và xác định được chế độ tuyển tối ưu sử dụng thiết bị tuyển dạng Hydrofloat đối với các cấp hạt 0,2-0,5mm quặng apatit carbonat Mỏ Cóc – Lào Cai và các cấp 0,2-0,5mm và 0,5-1,0 mm quặng fenspat Mỏ Ngọt – Phú Thọ

- Đề xuất được 02 quy trình công nghệ tuyển có áp dụng thiết bị tuyển nổi trọng lực dạng Hydrofloat đối với quặng fenspat Mỏ Ngọt – Phú Thọ và quặng apatit- carbonat Mỏ Cóc-Lào Cai.

Sản phẩm của đề tài:

- Thiết bị tuyển nổi trọng lực Hydrofloat với năng suất 0,2 t/giờ;

- Bản vẽ thiết kế thiết bị tuyển nổi trọng lực Hydrofloat;

- Sơ đồ và quy trình công nghệ tuyển quặng apatit-carbonat Mỏ Cóc – Lào Cai với độ hạt cấp liệu -0,5 mm trên thiết bị Hydrofloat;

- Sơ đồ và quy trình công nghệ tuyển một đối tượng quặng fenspat vùng Phú Thọ với độ hạt cấp liệu -0,5 (1,0) mm trên thiết bị Hydrofloat;

- Công bố 02 bài báo đăng trên Tạp chí Công nghiệp Mỏ; 01 bài Hội nghị khoa học toàn quốc ngành Mỏ và 01 bài trong Hội nghị khoa học quốc tế;

- Đào tạo được 02 thạc sĩ và 10 kỹ sư.

Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

Thiết bị tuyển nổi trọng lực dạng Hydrofloat được thiết kế cùng quy trình thí nghiệm được sử dụng trong các trường đại học, các viện nghiên cứu và các cơ sở sản xuất với mục đích đào tạo, nghiên cứu và thiết kế trong lĩnh vực tuyển nổi vật liệu hạt thô.

Kết quả của đề tài dự kiến chuyển sang quy mô nghiên cứu lớn hơn hoặc chuyển thành dự án triển khai sản xuất thử nghiệm. Địa chỉ ứng dụng trước mặt là các mỏ quặng fenspat vùng Phú Thọ. Kết quả của đề tài nếu được triển khai trong sản xuất sẽ góp phần giảm giá thành và nâng cao hiệu quả quá trình chế biến và sử dụng khoáng sản tại Việt Nam.

 

Nguồn: http://humg.edu.vn/tin-tuc/pages/khoa-hoc-cong-nghe.aspx?ItemID=6531

Cập nhật ( Thứ năm, 11 Tháng 1 2018 10:58 )
 

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài cấp Bộ mã số B2016-MDA-07ĐT do PGS.TS Nhữ Thị Kim Dung làm chủ nhiệm

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ Nghiên cứu tận thu than trong đất đá lẫn than tại một số mỏ than vùng Quảng Ninh

Mã số: B2016-MDA-07ĐT

Thời gian thực hiện: 2016-2017

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Nhữ Thị Kim Dung

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Mỏ - Địa chất

- Thời gian nghiệm thu: 9h00' ngày 25 tháng 12 năm 2017 (thứ 2)

- Địa điểm: Phòng họp Phổ Yên, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội;

Trân trọng kính mời các đại biểu và nhà khoa học quan tâm tới dự.

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

- Tên đề tài: Nghiên cứu tận thu than trong đất đá lẫn than tại một số mỏ than vùng Quảng Ninh.

- Mã số: B2016-MDA-07ĐT

- Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Nhữ Thị Kim Dung

- Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Mỏ - Địa chất

- Thời gian thực hiện: 1/2016 - 12/2017

Mục tiêu đề tài là đề xuất được quy trình công nghệ tuyển loại đất đá lẫn than có tính khả thi về mặt kỹ thuật và kinh tế nhằm thu được sản phẩm than sạch có độ tro dưới 45% đạt tiêu chuẩn chất lượng đem tiêu thụ và đá thải có độ tro trên 75% đạt tiêu chuẩn thải bỏ.

Tính mới và sáng tạo: Đề tài đã sử dụng công nghệ tuyển kết hợp máy lắng lưới chuyển động - máy tuyển tầng sôi - tuyển nổi để thu hồi than sạch từ nguồn đất đá lẫn than độ tro cao của một số mỏ than vùng Quảng Ninh.

Kết quả nghiên cứu của đề tài

- Các chế độ công nghệ tối ưu khi dùng máy lắng lưới chuyển động tuyển cấp hạt lớn, dùng máy tuyển tầng sôi và tuyển nổi để tuyển cấp hạt nhỏ;

- Than sạch cấp hạt lớn +3mm thu được có độ tro nằm trong khoảng 30 - 45%; than sạch cấp hạt nhỏ -3mm có độ tro 10 - 30%. Độ tro đá thải trên 80%;

- Đề xuất được quy trình công nghệ tuyển đất đá lẫn than của 3 mỏ Núi Béo, Cọc Sáu và Khe Sim.

Sản phẩm của đề tài:

- 03 Quy trình công nghệ tuyển loại đất đá lẫn than thuộc 03 mỏ Núi Béo, Cọc Sáu và Khe Sim;

-  Công bố 02 bài báo đăng trong Tạp chí Công nghiệp mỏ; 02 bài báo đăng trong kỷ yếu Hội nghị, Hội thảo trong nước và 01 bài báo đăng trong Hội nghị quốc tế;

- Đào tạo được 02 thạc sỹ và 06 kỹ sư.

Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

Kết quả của đề tài dự kiến chuyển sang quy mô nghiên cứu lớn hơn hoặc chuyển thành dự án sản xuất thử nghiệm. Từ đó thu hồi được một lượng lớn than sạch trong đất đá lẫn than tồn đọng ở các mỏ, tránh thất thoát tài nguyên và góp phần bảo vệ môi trường. Địa chỉ ứng dụng là các mỏ than vùng Quảng Ninh.

 

Nguồn: http://humg.edu.vn/tin-tuc/pages/khoa-hoc-cong-nghe.aspx?ItemID=6527

Cập nhật ( Thứ năm, 11 Tháng 1 2018 10:55 )
 

Sinh viên Khoa Mỏ tích cực tham gia HNKHSV lần thứ 30 Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Hưởng ứng phong trào sinh viên làm công tác nghiên cứu Khoa học. Sáng ngày 5/5/2017 toàn thể Cán bộ và sinh viên Khoa Mỏ đã nhiệt tình tham gia Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 30. Tham dự Hội nghị lần này Khoa Mỏ có 3 tiểu ban gồm: Tiểu ban Khai thác Hầm lò, Tiểu ban Khai thác Lộ thiên và Tiểu ban Tuyển Khoáng. Sau một thời gian làm việc nghiêm túc mỗi tiểu ban đã chọn ra 01 đề tài xuất sắc để tham dự Hội nghị NCKH sinh viên khoa Mỏ, gồm các đề tài có tên sau.

STT

Tên Tiểu ban

Tên đề tài

Nhóm sinh viên thực hiện

1

Tiểu ban Khai thác Lộ thiên

Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật nhằm tối ưu các thông số hệ thống khai thác cho mỏ đá khối Khung Thuộc, Nghệ An

Cán bộ hướng dẫn : TS. Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Tân Anh

Lớp: Khai thác D- K58

2

Tiểu ban Khai thác Hầm lò

Nghiên cứu xác định tỷ lệ khấu - hạ trần hợp lý cho sơ đồ công nghệ cơ giới hóa đồng bộ hạ trần thu hồi than nóc của lò chợ vỉa 7 mỏ than Hà Lầm

Cán bộ hướng dẫn : TS. Phạm Đức Hưng

Nguyễn Bá Dương lớpKT57B

Nguyễn Văn Giang lớp KT58B

Lê Đức Đạt lớp KT58B

Nguyễn Đức Dương lớp KT58G

Nguyễn Việt Tuấn lớp KT59G

3

Tiểu ban Tuyển Khoáng

Nghiên cứu tuyển nổi một số mẫu quặng apatit loại III nghèo vùng Lào Cai

Cán bộ hướng dẫn : ThS. Lê Việt Hà

Nhữ Thị Hiền

Trần Thị Thanh Huyền

Nguyễn Thị My

Lê Thị Châm

Lớp: Tuyển khoáng K58

Buổi chiều cùng ngày tại phòng họp 511 – Khoa Mỏ ba đề tài dành giải cao nhất của ba Tiểu ban trong Khoa đã tiến hành báo cáo nhằm lựa chọn ra đề tài xuất sắc nhất Khoa Mỏ để tham dự báo cáo tại Hội nghị khoa học sinh viên trường lần thứ 30. Tham gia hội đồng đánh giá bao gồm

TS. Phạm Văn Luận – Trưởng Tiểu ban Tuyển Khoáng - Phó Trưởng Khoa Mỏ - Chủ tịch;

TS. Vũ Trung Tiến - Phó Trưởng Khoa Mỏ;

TS. Nguyễn Anh Tuấn - Tiểu ban Khai thác Lộ thiên;

TS. Phạm Đức Hưng - Tiểu ban Khai thác Hầm lò;

CN. Nguyễn Thị Tuyết Mai – Thư ký.

Sau 3 giờ làm việc nghiêm túc, các thành viên của nhóm đã bảo vệ thành công đề tài của nhóm mình. Kết quả điểm của các nhóm như sau:

TT

Tên đề tài

Nhóm SV,lớp

Người hướng dẫn

Điểm HĐKH Khoa đánh giá

1

Nghiên cứu tuyển nổi một số mẫu quặng apatit loại III nghèo vùng Lào Cai

Nhữ Thị Hiền TK 58A

Trần T Thanh Huyền TK 58A

Nguyễn Thị My TK 58A

Lê Thị Châm TK 58A

ThS Lê Việt Hà

85

2

Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật nhằm tối ưu các thông số hệ thống khai thác cho mỏ đá khối Khung Thuộc, Nghệ An

Nguyễn Tân Anh - Khai thác D-K58

TS. Nguyễn Anh Tuấn

82.2

3

Nghiên cứu xác định tỷ lệ khấu - hạ trần hợp lý cho sơ đồ công nghệ cơ giới hóa đồng bộ hạ trần thu hồi than nóc của lò chợ vỉa 7 mỏ than Hà Lầm

Nguyễn Bá Dương lớpKT57B;

Nguyễn Văn Giang lớp KT58B;

Lê Đức Đạt lớp KT58B;

Nguyễn Đức Dương lớp KT58G;

Nguyễn Việt Tuấn lớp KT59G

TS.Phạm Đức Hưng

84.4

Đưa tin: Khoa Mỏ

Cập nhật ( Thứ năm, 24 Tháng 8 2017 15:19 )
 

Khoa Mỏ tổ chức Hội thảo về Kỹ thuật khai thác mỏ

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Đại học Mỏ - Địa chất, nhằm tăng cường sự hợp tác giữa khoa Mỏ và Trường Đại học Kỹ thuật Mỏ Bergakademie Freiberg, CHLB Đức. Sáng ngày 16/11/2016 tại phòng họp Thuận Thành nhà C12, khoa Mỏ đã tổ chức buổi Hội thảo trao đổi về Kỹ thuật khai thác mỏ . Đến tham dự buổi Hội thảo:

Về phía Trường Đại học Kỹ thuật Mỏ Bergakademie Freiberg, CHLB Đức có:

1. GS.TS Carsten Drebenstedt, Viện trưởng viện Mỏ và Kỹ thuật dân dụng, TU Bergakademie Freiberg, CHLB Đức;

2. GS.TS. Mahmut Kuyumcu, Viện Mỏ và kỹ thuật dân dụng, TU Bergakademie Freiberg; CHLB Đức.

Về phía Khoa Mỏ có:

1. TS. Phạm Văn Hòa – Phó trưởng Khoa phụ trách;

2. TS. Phạm Văn Luận – Phó trưởng Khoa;

3. PGS.TS Đặng Vũ Chí – Trưởng Bộ môn Khai thác Hầm lò;

4. ThS. Nguyễn Ngọc Phú – Phó trưởng Bộ môn Tuyển khoáng;

5. TS. Trần Trung Thành - Trưởng phòng Xuất bản

Cùng đông đủ các thầy, cô giáo và các sinh viên trong Khoa Mỏ.

Toàn cảnh buổi Hội thảo

Sau phần phát biểu khai mạc của TS. Phạm Văn Hòa – Phó trưởng Khoa phụ trách là phần trình bày báo cáo của các nhà Khoa học với nội dung về Kỹ thuật khai thác và bảo vệ môi trường. Các báo cáo đưa ra đã được các đại biểu tham dự thảo luận sôi nổi.

GS.TS Carsten Drebenstedt, Viện trưởng viện Mỏ và Kỹ thuật dân dụng, TU Bergakademie Freiberg trình bày báo cáo về "Holistic approach for sustainable mining – elements and case studies"

GS.TS Mahmut Kuyumcu, Viện Mỏ và kỹ thuật dân dụng, TU Bergakademie Freiberg trình bày báo cáo về "25 years of mine closure experiences in Germany"

Sau 3 giờ làm việc, buổi hội thảo đã kết thúc tốt đẹp.

Đưa tin: Khoa Mỏ

Cập nhật ( Thứ sáu, 25 Tháng 8 2017 23:25 )
 

Thông báo về việc đăng ký NCKH sinh viên năm học 2016-2017

Trên cơ sở thông báo số 282/TB-MĐC ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Hiệu trưởng trường đại học Mỏ - Địa chất; Ban chủ nhiệm khoa Mỏ thông báo tới sinh viên về việc đăng ký nghiên cứu khoa học sinh viên cho năm học 2016-2017.  Thông tin chi tiết như sau.

1. Số lượng đề tài: 29 đề tài (Chi tiết xem file đính kèm)

2. Điều kiện sinh viên đăng ký: Sinh viên 3 năm cuối có điểm TB học kỳ 2 năm học 2015-2016  ≥ 2.5 và có nguyện vọng thực hiện đề tài NCKH sẽ tiến hành đăng ký thực hiện theo cá nhân hoặc theo từng nhóm (mỗi nhóm từ 3-5 sinh viên, không khuyến khích các nhóm có ít hơn 3 sinh viên đăng ký), mỗi sinh viên chỉ được chủ trì hoặc tham gia 01 đề tài.

3. Thời gian đăng ký: Từ ngày 06/09/2016  đến hết ngày 10/09/2016.

4. Liên hệ đăng ký: Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai – Văn phòng khoa Mỏ; ĐT: 0973390286

Đưa tin: Khoa Mỏ

Cập nhật ( Thứ năm, 08 Tháng 9 2016 12:58 )
 
Trang 1 trong tổng số 8 trang