Home Scientific research

Program of Seminar on May 6-8, 2009 Hanoi

Program of Seminar on Mining Environmental Problems and Protection - Future Collaboration Programs Between Vietnam and Thailand on May 6-8, 2009 Hanoi, Vietnam.
Last Updated ( Monday, 27 April 2009 22:52 ) Read more...
 

Tổng kết hoạt động KHCN-LĐSX năm 2008

There are no translations available.

Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN-LĐSX năm 2008

Last Updated ( Thursday, 14 May 2009 19:05 ) Read more...
 

Đề xuất nhiệm vụ NCKH và Phát triển công nghệ năm 2009

There are no translations available.

Danh mục đăng ký nhiệm vụ KHCN cấp trường - năm 2009

Last Updated ( Friday, 24 April 2009 16:05 ) Read more...
 

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả thi công công trình ngầm khi sử dụng máy khoan hầm (TBM)

There are no translations available.

Hiệu quả thi công công trình ngầm bằng các máy khoan hầm TBM phụ thuộc vào nhiều yếu tố từ quá trình thăm dò, lựa chọn phương án TBM đến việc thi công khai đào, chống giữ, cũng như hoàn thiện các hạng mục của công trình,... Chính vì vậy, việc phân tích các vấn đề liên quan đến hiệu quả thi công công trình ngầm bằng máy đào hầm TBM và đề xuất một số biện pháp khắc phục để nâng cao chất lượng khai đào đường hầm bằng TBM là cần thiết.

Last Updated ( Friday, 24 April 2009 16:04 ) Read more...
 

Danh mục các dự án đầu tư trang thiết bị và phòng thí nghiệm

There are no translations available.

Danh mục các dự án đầu tư trang thiết bị và phòng thí nghiệm
 
Page 7 of 8