Home Scientific research

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài cấp Bộ mã số B2016-MDA-08ĐT do PGS.TS Nguyễn Hoàng Sơn làm chủ nhiệm

There are no translations available.

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ Nghiên cứu công nghệ và chế tạo thử nghiệm thiết bị tuyển nổi trọng lực dạng Hydrofloat để tuyển  một số khoáng sản phi kim độ hạt  thô tại Việt Nam”

Mã số: B2016-MDA-08ĐT

Thời gian thực hiện: 2016-2017

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Nguyễn Hoàng Sơn

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Mỏ - Địa chất

- Thời gian nghiệm thu: 9h00' ngày 29 tháng 12 năm 2017 (thứ 6)

- Địa điểm: Phòng họp Từ Liêm, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội;

Trân trọng kính mời các đại biểu và nhà khoa học quan tâm tới dự.

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

- Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ và chế tạo thử nghiệm thiết bị tuyển nổi trọng lực dạng Hydrofloat để tuyển  một số khoáng sản phi kim độ hạt  thô tại Việt Nam.

- Mã số: B2016-MDA-08ĐT

- Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Nguyễn Hoàng Sơn

- Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Mỏ - Địa chất

- Thời gian thực hiện: 1/2016 - 12/2017

Mục tiêu đề tài là Chế tạo được thiết bị tuyển nổi trọng lực dạng Hydrofloat quy mô năng suất 0,2 t/giờ và thiết lập được công nghệ  tuyển quặng apatit - carbonat Mỏ Cóc - Lào Cai và quặng fenspat vùng Phú Thọ  trên thiết bị này với độ hạt cấp liệu đến 0,5-1,0 mm.

Tính mới và sáng tạo: Đề tài đã sử dụng công nghệ và thiết bị tuyển nổi dạng Hydrofloat đối với một số khoáng sản phi kim xâm nhiễm thô như quặng fenspat Phú Thọ và quặng apatit carbonat Mỏ Cóc - Lào Cai cho phép giảm chi phí tuyển, tiết kiệm năng lượng và mang lại hiệu quả kinh tế trong chế biến và sử dụng các khoáng sản này.

Kết quả nghiên cứu của đề tài

- Đã thiết kế và chế tạo được thiết bị tuyển nổi trọng lực dạng Hydrofloat thí nghiệm  phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu đánh giá công nghệ tuyển các đối tượng khoáng sản xâm nhiễm thô có tiềm năng áp dụng

- Đã khảo sát các thông số điều kiện và xác định được chế độ tuyển tối ưu sử dụng thiết bị tuyển dạng Hydrofloat đối với các cấp hạt 0,2-0,5mm quặng apatit carbonat Mỏ Cóc – Lào Cai và các cấp 0,2-0,5mm và 0,5-1,0 mm quặng fenspat Mỏ Ngọt – Phú Thọ

- Đề xuất được 02 quy trình công nghệ tuyển có áp dụng thiết bị tuyển nổi trọng lực dạng Hydrofloat đối với quặng fenspat Mỏ Ngọt – Phú Thọ và quặng apatit- carbonat Mỏ Cóc-Lào Cai.

Sản phẩm của đề tài:

- Thiết bị tuyển nổi trọng lực Hydrofloat với năng suất 0,2 t/giờ;

- Bản vẽ thiết kế thiết bị tuyển nổi trọng lực Hydrofloat;

- Sơ đồ và quy trình công nghệ tuyển quặng apatit-carbonat Mỏ Cóc – Lào Cai với độ hạt cấp liệu -0,5 mm trên thiết bị Hydrofloat;

- Sơ đồ và quy trình công nghệ tuyển một đối tượng quặng fenspat vùng Phú Thọ với độ hạt cấp liệu -0,5 (1,0) mm trên thiết bị Hydrofloat;

- Công bố 02 bài báo đăng trên Tạp chí Công nghiệp Mỏ; 01 bài Hội nghị khoa học toàn quốc ngành Mỏ và 01 bài trong Hội nghị khoa học quốc tế;

- Đào tạo được 02 thạc sĩ và 10 kỹ sư.

Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

Thiết bị tuyển nổi trọng lực dạng Hydrofloat được thiết kế cùng quy trình thí nghiệm được sử dụng trong các trường đại học, các viện nghiên cứu và các cơ sở sản xuất với mục đích đào tạo, nghiên cứu và thiết kế trong lĩnh vực tuyển nổi vật liệu hạt thô.

Kết quả của đề tài dự kiến chuyển sang quy mô nghiên cứu lớn hơn hoặc chuyển thành dự án triển khai sản xuất thử nghiệm. Địa chỉ ứng dụng trước mặt là các mỏ quặng fenspat vùng Phú Thọ. Kết quả của đề tài nếu được triển khai trong sản xuất sẽ góp phần giảm giá thành và nâng cao hiệu quả quá trình chế biến và sử dụng khoáng sản tại Việt Nam.

 

Nguồn: http://humg.edu.vn/tin-tuc/pages/khoa-hoc-cong-nghe.aspx?ItemID=6531

Last Updated ( Thursday, 11 January 2018 10:58 )
 

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài cấp Bộ mã số B2016-MDA-07ĐT do PGS.TS Nhữ Thị Kim Dung làm chủ nhiệm

There are no translations available.

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ Nghiên cứu tận thu than trong đất đá lẫn than tại một số mỏ than vùng Quảng Ninh

Mã số: B2016-MDA-07ĐT

Thời gian thực hiện: 2016-2017

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Nhữ Thị Kim Dung

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Mỏ - Địa chất

- Thời gian nghiệm thu: 9h00' ngày 25 tháng 12 năm 2017 (thứ 2)

- Địa điểm: Phòng họp Phổ Yên, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội;

Trân trọng kính mời các đại biểu và nhà khoa học quan tâm tới dự.

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

- Tên đề tài: Nghiên cứu tận thu than trong đất đá lẫn than tại một số mỏ than vùng Quảng Ninh.

- Mã số: B2016-MDA-07ĐT

- Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Nhữ Thị Kim Dung

- Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Mỏ - Địa chất

- Thời gian thực hiện: 1/2016 - 12/2017

Mục tiêu đề tài là đề xuất được quy trình công nghệ tuyển loại đất đá lẫn than có tính khả thi về mặt kỹ thuật và kinh tế nhằm thu được sản phẩm than sạch có độ tro dưới 45% đạt tiêu chuẩn chất lượng đem tiêu thụ và đá thải có độ tro trên 75% đạt tiêu chuẩn thải bỏ.

Tính mới và sáng tạo: Đề tài đã sử dụng công nghệ tuyển kết hợp máy lắng lưới chuyển động - máy tuyển tầng sôi - tuyển nổi để thu hồi than sạch từ nguồn đất đá lẫn than độ tro cao của một số mỏ than vùng Quảng Ninh.

Kết quả nghiên cứu của đề tài

- Các chế độ công nghệ tối ưu khi dùng máy lắng lưới chuyển động tuyển cấp hạt lớn, dùng máy tuyển tầng sôi và tuyển nổi để tuyển cấp hạt nhỏ;

- Than sạch cấp hạt lớn +3mm thu được có độ tro nằm trong khoảng 30 - 45%; than sạch cấp hạt nhỏ -3mm có độ tro 10 - 30%. Độ tro đá thải trên 80%;

- Đề xuất được quy trình công nghệ tuyển đất đá lẫn than của 3 mỏ Núi Béo, Cọc Sáu và Khe Sim.

Sản phẩm của đề tài:

- 03 Quy trình công nghệ tuyển loại đất đá lẫn than thuộc 03 mỏ Núi Béo, Cọc Sáu và Khe Sim;

-  Công bố 02 bài báo đăng trong Tạp chí Công nghiệp mỏ; 02 bài báo đăng trong kỷ yếu Hội nghị, Hội thảo trong nước và 01 bài báo đăng trong Hội nghị quốc tế;

- Đào tạo được 02 thạc sỹ và 06 kỹ sư.

Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

Kết quả của đề tài dự kiến chuyển sang quy mô nghiên cứu lớn hơn hoặc chuyển thành dự án sản xuất thử nghiệm. Từ đó thu hồi được một lượng lớn than sạch trong đất đá lẫn than tồn đọng ở các mỏ, tránh thất thoát tài nguyên và góp phần bảo vệ môi trường. Địa chỉ ứng dụng là các mỏ than vùng Quảng Ninh.

 

Nguồn: http://humg.edu.vn/tin-tuc/pages/khoa-hoc-cong-nghe.aspx?ItemID=6527

Last Updated ( Thursday, 11 January 2018 10:55 )
 

The 30th annual conference on scientific research for HUMG students

On May 5th, 2017, the staffs and students at Faculty of Mining have jointed the 30th annual conference on scientific research for HUMG student. At the Faculty of Mining, there were subcommittees: committee of underground mining, committee of surface mining, committee of mineral processing. The each subcommittee has chosen 01 excellent topic for presenting at the committee of faculty of mining, including:

STT

Committee

Topic

Student group

1

Surface mining

Research the technical methods for optimizing the parameters of mining system for Khung Thuoc dimensional quary in Nghe An provice

Supervisor : Dr. Nguyen Anh Tuan

Studen Nguyen Tan Anh

Class: Mining D- K58

2

Underground mining

Research on determination of suitable ratio of coal cutting - roof collapse for synchronized mobilization technology for recovering coal from roof collapse in the tunnel at coal seam 7, Ha Lam underground coal mine

Supervisor: Dr. Pham Duc Hung

Nguyen Ba Duong class KT57B

Nguyen Van Giang class KT58B

Le Duc Dat class KT58B

Nguyen Duc Duong class KT58G

Nguyen Viet Tuan class KT59G

3

Mineral processing

Float processing some apatite ore samples type III in Lao Cai region

Supervisor: M.Eng. Le Viet Ha

NhuThi Hien

Tran Thi Thanh Huyen

Nguyen Thị My

Le Thi Cham

Class: Mineral processing K58

On the afternoon,  the committee of Faculty of Mining including:

Dr. Pham Van Luan – Deputy Dean - Chairman;

Dr. Vu Trung Tien - Deputy Dean;

Dr. Nguyen Anh Tuan - Surface Mining departement ;

Dr. Pham Duc Hung - Underground mining department;

Ms. Nguyen Thi Tuyet Mai – Secretary.

After presenting, the student groups have successfully defended their topics at the committee. The final result as follows:

No.

Topic

student group

Supervisor

Point

1

Float processing some apatite ore samples type III in Lao Cai region

Nhữ Thị Hiền TK 58A

Trần T Thanh Huyền TK 58A

Nguyễn Thị My TK 58A

Lê Thị Châm TK 58A

Supervisor: M.Eng. Le Viet Ha

85

2

Research the technical methods for optimizing the parameters of mining system for Khung Thuoc dimensional quary in Nghe An provice

Nguyễn Tân Anh - Khai thác D-K58

Supervisor : Dr. Nguyen Anh Tuan

82.2

3

Research on determination of suitable ratio of coal cutting - roof collapse for synchronized mobilization technology for recovering coal from roof collapse in the tunnel at coal seam 7, Ha Lam underground coal mine

Nguyễn Bá Dương lớpKT57B;

Nguyễn Văn Giang lớp KT58B;

Lê Đức Đạt lớp KT58B;

Nguyễn Đức Dương lớp KT58G;

Nguyễn Việt Tuấn lớp KT59G

Supervisor: Dr. Pham Duc Hung

84.4

Reporter: Mining Faculty

Last Updated ( Thursday, 24 August 2017 15:19 )
 

Seminar with profesors from TU Bergakademie Freiberg on mining technologies

On the occasion of 50th years anniversary of Hanoi University of Mining and Geology and to strengthen the relation between Faculty of Mining (HUMG) and the Institute for mining and special engineering, Technical University Bergakademie Freiberg, on November 16th, 2016 at Thuan Thanh room, the Faculty of Mining has organized the seminar on mining technologies.
On the TU Bergakademie Freiberg side includes:
1. Prof. Dr. Carten Drebenstedt, president of institute for mining and special engineering, TU Bergakademie Freiberg.
2. Prof. Dr. Mahmut Kuyumcu, institute for mining and special engineering, TU - Bergakademie Freiberg.
On the Faculty of Mining side:
1. Dr. Pham Van Hoa - Dean of Mining Faculty
2. Dr. Pham Van Lua - Deputy dean
3. Assoc. Prof. Dr. Dang Vu Chi - Head of underground mining department
4. M.Sc. Nguyen Ngoc Phu - Deputy head of mineral processing department
5. Dr. Tran Trung Thanh - Head of Publishing department
and staffs and students of Mining faculty.

Prof. Dr. Mahmut Kuyumcu presented at the seminar

After the welcome speak from Dr. Pham Van Hoa - Dean of Faculty of Mining. Prof. Dr. Drebenstedt and Prof. Dr. Kuyumcu have presented many interesting presentations on advanced mining in environmental protection in coal mining. The audiences have discussed questions for the presenters.

Prof. Dr. Carsten Drebenstedt presented the topics "Holistic approach for sustainable mining – elements and case studies" at the seminar.

Prof. Dr. Mahmut Kuyumcu presented the topic: "25 years of mine closure experiences in Germany"


Đưa tin: Khoa Mỏ

Last Updated ( Friday, 25 August 2017 23:25 )
 

Thông báo về việc đăng ký NCKH sinh viên năm học 2016-2017

There are no translations available.

Trên cơ sở thông báo số 282/TB-MĐC ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Hiệu trưởng trường đại học Mỏ - Địa chất; Ban chủ nhiệm khoa Mỏ thông báo tới sinh viên về việc đăng ký nghiên cứu khoa học sinh viên cho năm học 2016-2017.  Thông tin chi tiết như sau.

1. Số lượng đề tài: 29 đề tài (Chi tiết xem file đính kèm)

2. Điều kiện sinh viên đăng ký: Sinh viên 3 năm cuối có điểm TB học kỳ 2 năm học 2015-2016  ≥ 2.5 và có nguyện vọng thực hiện đề tài NCKH sẽ tiến hành đăng ký thực hiện theo cá nhân hoặc theo từng nhóm (mỗi nhóm từ 3-5 sinh viên, không khuyến khích các nhóm có ít hơn 3 sinh viên đăng ký), mỗi sinh viên chỉ được chủ trì hoặc tham gia 01 đề tài.

3. Thời gian đăng ký: Từ ngày 06/09/2016  đến hết ngày 10/09/2016.

4. Liên hệ đăng ký: Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai – Văn phòng khoa Mỏ; ĐT: 0973390286

Đưa tin: Khoa Mỏ

Last Updated ( Thursday, 08 September 2016 12:58 )
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 8