Home

TrainingWorkshop: “ Career orientation for mining students in 2017"

On May 25th, 2017, Faculty of mining has combined with the HUMG student counseling and support center to organize the workshop "Career orientation for mining students in 2017".
Attending the workshop were the leaders from the mining consultant company and coal mining companies at the Vietnam National coal - mineral industries holding cooperation limited - VINACOMIN. The guests are:
1. Mr. Nguyen Tam Tinh, Director of Vinacomin Informatics, Technology, Environment joint stock company
2. Mr. Nguyen Van Tuan, Deputy Director of Vinacomin - Mao Khe coal company
3. Mr. Dang Thang Binh, Deputy Director of Vinacomin - Deo Nai coal joint stock company
From the Faculty of Mining and the HUMG student counseling and support center
1. Dr. Do Anh Son, Director of HUMG student counseling and support center
2. Mr. Pham Quang Ba - Deputy director of HUMG student counseling and support center
3. Assoc. Prof. Dr. Nguyen Anh Dung, Head of Administration department HUMG.
4. Dr. Nguyen Thi Phuong, Head of Communication department HUMG
5. Dr. Pham Van Hoa, Dean of Mining faculty
6. Dr. Pham Van Luan, Deputy Dean of Mining faculty
There were lecturers, staffs at Faculty of Mining, HUMG student counseling and support center and more than 300 students attending the workshop.
All guests of the workshop are the alumni of Faculty of Mining, Hanoi University of Mining and Geology, they have been through many positions at mining companies and now are directing companies. Therefore, the workshop took place in an open, relaxed and honest atmosphere.

Mr. Nguyen Tam Tinh, Director of Vinacomin Informatics, Technology, Environment joint stock company has shared his experiences from beginning the work as a young mining engineer at Ha Tu surface coal mine, gone through many tasks and positions such as: head of mine planning department to the site manager, experiences to have motivation, efforts to get the successes from mining industry.

Mr. Nguyen Van Tuan, Deputy Director of Vinacomin - Mao Khe coal company and Mr Dang Thanh Binh, Deputy Director of Vinacomin - Deo Nai coal joint stock company has also shared their motivation and efforts when working at the mining companies, how mining engineers overcome the difficulties. One of the secrets for their success is the career passion, initiative, enthusiasm in work, self study to solve the job situations at the companies.

Besides, the guests also provided many useful information about the coal mining in Vietnam and the possibilities to work in the coal industry. The students have discussed with the guests about careers and their jobs in the future. The workshop has added many enthusiasm for the career they are following.

Some pictures at the workshop

Overview of the workshop

Mr. Pham Quang Ba, Deputy director of HUMG of HUMG student counseling and support center

Dr. Pham Van Hoa delivered the welcome speech

Mr. Nguyen Tam Tinh presented at the workshop

Mr. Nguyen Van Tuan presented at the workshop

Mr. Dang Thanh Binh presented at the workshop

The guests were discussing with the students

 

Performances by mining students

Performs a mining song by Mr. Nguyen Tam Tinh

Performs a mining song by Mr. Nguyen Van Tuan

Reporter: Mining Faculty

Last Updated ( Wednesday, 06 September 2017 22:30 )
 

Doctoral dissertation defense ceremony for PhD student Vu Thanh Lam

On June 17th, 2017, Hanoi University of Mining and Geology has organized the Doctoral dissertatoin defense ceremony for PhD student Vu Thanh Lam with the topic:
"Optimizing the technological parameters for filling the tunnel by hydrauling when mining the underground coal mines under protected surface structures in Quang Ninh area"
Major: Mining
ID: 62520603
Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Tran Van Thanh

The doctoral committee has decided to the excellent result for the doctoral dissertation of Ph.D student Vu Thanh Lam. The committee also suggested the Rector of Hanoi University of Mining and Geology for awarding the doctoral degree for Mr. Vu Thanh Lam.

Assoc. Prof. Dr. Le Hai An - Rector of Hanoi University of Mining and Geology congratulatesd New Doctor Vu Thanh Lam

Dr. Pham Van Hoa - Dean of Mining Faculty congratulates Mr Vu Thanh Lam.

Assoc. Prof. Dr. Dang Vu Chi - Head of Underground Mining department congratulated New Doctor Vu Thanh Lam

New Doctor Vu Thanh Lam gave flowers to thank the Prof. Dr. Le Nhu Hung, doctoral committee member.

Reporter: Mining Faculty

Last Updated ( Wednesday, 23 August 2017 11:18 )
 

Doctoral defense ceremony for PhD student Nhu Viet Tuan

There are no translations available.

 

Ngày 20/4/2017, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Nhữ Việt Tuấn với đề tài

"Nghiên cứu và xác định các tham số hợp lý của hệ thống khai thác lò dọc vỉa phân tầng sử dụng dàn chống tự hành trong điều kiện vỉa dày dốc vùng Quảng Ninh"

Ngành: Khai thác mỏ

Mã số: 62520603

Cán bộ hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS Đỗ Mạnh Phong

2. TS. Nguyễn Anh Tuấn

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, khách quan, luận án tiến sĩ của NCS Nhữ Việt Tuấn đã được sự đánh gia cao của hội đồng bảo vệ. Hội đồng cũng thống nhất đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất công nhận học vị tiến sĩ kỹ thuật cho NCS Nhữ Việt Tuấn.

 

Đưa tin: Khoa Mỏ

Last Updated ( Friday, 25 August 2017 23:28 )
 

Thông tin học bổng Bê - la - rút năm 2017

There are no translations available.

Khoa Mỏ thông báo tuyển sinh đi học tại Bê - la - rút (Chi tiết xem file đính kèm).

Đưa tin: Khoa Mỏ

Last Updated ( Monday, 06 March 2017 17:09 )
 

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Vũ Thành Lâm

There are no translations available.

Được sự đồng ý của Nhà trường, sáng ngày 22/12/2016 tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Bộ môn Khai thác Hầm lò đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Vũ Thành Lâm, tên đề tài luận án:

"Tối ưu hóa các tham số công nghệ chèn lò bằng sức nước trong khai thác than dưới các công trình cần bảo vệ trên mặt mỏ vùng Quảng Ninh".

Chuyên ngành: Kỹ thuật Khai thác mỏ

Mã số: 60520603

Hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Văn Thanh

Sau đây là một số hình ảnh buổi bảo vệ

NCS. Vũ Thành Lâm trình bày nội dung nghiên cứu trước Hội đồng bảo vệ

Các thành viên trong Hội đồng bảo vệ nhận xét nội dung nghiên cứu của NCS. Vũ Thành Lâm

Đưa tin: Khoa Mỏ

 
Page 2 of 14