Home

TrainingDanh sách SV khoa Mỏ nhận học bổng HK1 năm học 2010-2011

There are no translations available.

Last Updated ( Thursday, 12 May 2011 10:08 ) Read more...
 

Điểm học tập Khóa 52 - Khoa Mỏ

There are no translations available.

Last Updated ( Friday, 28 January 2011 21:30 ) Read more...
 

Kết quả học tập học kỳ 8-K51

There are no translations available.

Last Updated ( Sunday, 17 October 2010 09:39 ) Read more...
 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất công bố điểm chuẩn năm 2010

There are no translations available.

Last Updated ( Monday, 09 August 2010 22:09 ) Read more...
 

Thông báo công bố chuẩn đầu ra Khoa Mỏ

There are no translations available.

Trường Đại học Mỏ-Địa chất đã hoàn thành việc xây dựng Dự thảo chuẩn đầu ra cho các chuyên ngành hiện nay Nhà trường đang đào tạo. Nhà trường công bố rộng rãi nội dung Dự thảo Chuẩn đầu ra của Trường và rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của toàn thể cán bộ, sinh viên của Trường, các nhà quản lý và nhà tuyển dụng lao động cũng như của toàn xã hội. Các ý kiến đóng góp xin chuyển về hộp thư theo địa chỉ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated ( Friday, 16 July 2010 23:24 ) Read more...
 
Page 10 of 14