Home

TrainingLễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Đỗ Ngọc Tước

There are no translations available.

 

Last Updated ( Monday, 04 May 2015 22:34 ) Read more...
 

Thông báo buổi lễ bảo vệ LATS cấp Trường

There are no translations available.

Khoa Mỏ thông bảo buổi lễ bảo vệ LATS cấp Trường cho NCS Đỗ Ngọc Tước với đề tài: "Nghiên cứu công nghệ vận tải đất đá hợp lý cho các mỏ than lộ thiên sâu ở Việt Nam"

Ngành: Khai thác mỏ Mã số: 62520603

Thời gian: 08h30 phút, thứ sáu ngày 24 tháng 4 năm 2015

Địa điểm Phòng họp 309
Khoa Mỏ

Last Updated ( Saturday, 10 October 2015 20:41 )
 

Các thông tin về LATS của NCS Đỗ Ngọc Tước

There are no translations available.

Last Updated ( Sunday, 03 May 2015 17:06 ) Read more...
 

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Đỗ Ngọc Tước

There are no translations available.

Được sự đồng ý của Nhà trường, sáng ngày 17/12/2014 tại Phòng Hội thảo nhà B, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Bộ môn

Khai thác lộ thiên đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Đỗ Ngọc Tước với đề tài:

"Nghiên cứu công nghệ vận tải đất đá hợp lý cho các mỏ than lộ thiên sâu ở Việt Nam "

- Ngành: Khai thác mỏ

- Mã số: 62520603

- Tiểu ban hướng dẫn: 1. PGS.TS Bùi Xuân Nam, 2. TS Nguyễn Phụ Vụ

Sau  một thời gian làm việc nỗ lực với tinh thần nghiêm túc, Hội đồng đánh giá đã đồng ý cho phép NCS. Đỗ Ngọc Tước

được bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp trường trong thời gian tới.

Đưa tin: Khoa Mỏ

Last Updated ( Sunday, 30 August 2015 22:41 )
 

Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường của NCS. Nguyễn Đình An

There are no translations available.

Được sự đồng ý của Nhà trường, sáng ngày 04/09/2014 tại Phòng họp Nhà B, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Bộ môn Khai

thác lộ thiên đã tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho NCS. Nguyễn Đình An với đề tài:

" Nghiên cứu xác định chỉ tiêu thuốc nổ nhằm đảm bảo mức độ đập vỡ đất đá hợp lý cho một số mỏ khai thác vật liệu

xây dựng của Việt Nam "

- Ngành: Khai thác mỏ

- Mã số: 62520603

- Tiểu ban hướng dẫn: 1. GS.TS Nhữ Văn Bách, 2. TS Nguyễn Đăng Tế.

 

Last Updated ( Sunday, 30 August 2015 22:44 ) Read more...
 
Page 6 of 14