Home Announcement

Quy định việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy khoa Mỏ

There are no translations available.

Khoa Mỏ thông báo về Quy định việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy tại Hà Nội

Last Updated ( Tuesday, 29 December 2015 14:47 )
 

Thông báo đăng ký dự thi liên thông cao đẳng lên đại học đợt 2 năm 2015-2016 tại Hà Nội

There are no translations available.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số  3623 /MĐC - ĐTĐH

Hà nội, ngày 11 tháng 12 năm 2015

THÔNG BÁO

Để tạo điều kiện cho các thí sinh đăng ký dự thi liên thông cao đẳng lên đại học đợt 2 năm 2015-2016 tại Hà Nội, Nhà trường tổ chức phố biến đề cương thi liên thông cho các thi sinh có ngành đăng ký dự thi như sau:

(1) Kế toán (D340301)

(2) Quản trị kinh doanh (D340101)

(3) Kỹ thuật điện, điện tử (D520201)

(4) Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (D520216)

(5) Kỹ thuật cơ khí (D520103)

(6) Kỹ thuật địa chất (D520501)

(7) Kỹ thuật trắc địa - bản đồ (D520503)

(8) Kỹ thuật mỏ (D520601)

(9) Kỹ thuật công trình xây dựng (D580201)

Thời gian: 9h00, ngày 15 tháng 12 năm 2015

Địa điểm: Hội trường 300

Đề nghị các thí sinh tham dự đầy đủ và đúng giờ.

 

TL/ HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

 

(Đã ký)

 


PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

PGS.TS. Nguyễn Đức Khoát

Last Updated ( Tuesday, 15 December 2015 10:21 )
 

Thông báo tham gia Hội diễn văn nghệ toàn trường năm 2015

There are no translations available.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

======***======

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO

(Về việc tham gia Hội diễn văn nghệ toàn trường năm 2015)

Kính gửi: - Các bộ môn trực thuộc Khoa Mỏ

- Văn phòng Khoa Mỏ

Nhằm chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày thành lập Trường Đại học Mỏ - Địa chất; Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11; Đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ trong cán bộ viên chức, trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội diễn văn nghệ toàn trường.

Thời gian biểu diễn: 8h30 ngày 12/11/2015

Địa điểm: Hội trường 300

Để Hội diễn văn nghệ thành công tốt đẹp, đề nghị toàn thể cán bộ, viên chức (có danh sách kèm theo) tham gia các buổi tập luyện với kế hoạch luyện tập như sau:

1. Tiết mục nhóm 1: Kế hoạch tập luyện: tự túc

2. Tiết mục nhóm 2: Kế hoạch tập luyện: tự túc

3. Tiết mục nhóm 3: Từ 2h30 chiều ngày thứ 2, 3, 5 hàng tuần (bắt đầu từ ngày 19/10/ 2015 tại phòng họp Khoa Mỏ (kế hoạch có thể được thay đổi cho phù hợp với kế hoạch giảng dạy và lịch làm việc của Khoa)

Đề nghị các cán bộ, viên chức trong Khoa có tên trong danh sách thực hiện nghiêm túc theo thông báo để Hội diễn đạt kết quả.

Nơi nhận:

Các Bộ môn;                                                                                             .

Chi đoàn Cán bộ;

VP Khoa.

T/M BCN Khoa Mỏ

Trưởng Khoa

(Đã ký)

 

 


TS. Nhữ Thị Kim Dung

Danh sách chi tiết xem file đính kèm.

Last Updated ( Thursday, 29 October 2015 22:39 )
 

Thông báo kế hoạch Hội nghị Cán bộ viên chức Khoa Mỏ năm 2015

There are no translations available.

Khoa Mỏ Thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức Khoa Mỏ năm 2015 cụ thể như sau:

- Thời gian: 8h30 ngày 19/10/2015 (thứ hai)

- Địa điểm: PH.309

- Thành phần: Toàn thể cán bộ viên chức trong Khoa.

Đề nghị toàn thể CBVC trong Khoa thu xếp công việc đến dự đầy đủ để hội nghị được thành công tốt đẹp.

Đưa tin: Khoa Mỏ

Last Updated ( Tuesday, 13 October 2015 16:07 )
 
Page 8 of 22