Home Announcement

Thông báo của HĐTS về điểm xét tuyển NV2 và cao đẳng 2009

There are no translations available.


Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2009; Quyết định điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chỉ tiêu tuyển sinh của Bộ giao cho Trường và kết quả xét tuyển NV2 của HĐTS; Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo như sau:
1. Điểm trúng tuyển NV2 hệ đại học

STT Ngành Mã ngành Điểm trúng tuyển NV2 (KV3, HSPT)
1 Địa chất 102 17,5
2 Trắc địa 103 17,5
3 Mỏ 104 16,0
4 Công nghệ thông tin 105 17,0
5 Cơ điện 106 16,0
6 Kinh tế 401 19,0


2. Điểm trúng tuyển NV2 hệ cao đẳng

STT Ngành Mã ngành Điểm trúng tuyển NV2 (KV3, HSPT)
1 Địa chất C65 12,5
2 Trắc địa C66 13,0
3 Mỏ C67 12,0
4 Kinh tế C68 12,0
5 Cơ điện C69 12,0

3. Thời gian nhập học NV2:
- Hệ đại học: Ngày 01 tháng 10 năm 2009
- Hệ cao đẳng: Ngày 16 tháng 10 năm 2009
4. Trường Đại học Mỏ - Địa chất không xét tuyển nguyện vọng 3

Last Updated ( Friday, 18 September 2009 09:02 )
 

Khung học phí mới giáo dục nghề và Đại học

There are no translations available.

Last Updated ( Tuesday, 15 September 2009 19:21 ) Read more...
 

HĐCD Giáo Sư cơ sở Trường ĐH Mỏ - Địa chất

There are no translations available.

Last Updated ( Wednesday, 09 September 2009 16:36 ) Read more...
 

Danh sách sĩ quan dự bị 2009

There are no translations available.

Last Updated ( Monday, 25 May 2009 22:17 ) Read more...
 
Page 21 of 22