Home Announcement

Kế hoạch thực hiện NCKH sinh viên năm 2010

There are no translations available.

Nhà trường đã có quyết định 339/QĐ-MĐC-KHCN gửi các Bộ môn về kế hoạch thực hiện NCKH sinh viên năm 2010 và Hội nghị KHSV lần thứ 23. Theo kế hoạch này, từ ngày 12/4 đến 16/4 năm 2010 các bộ môn tiến hành tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên. Các văn bản cần nộp cho Phòng Khoa học-công nghệ trước ngày 19/4/2010.

Last Updated ( Tuesday, 23 March 2010 11:14 ) Read more...
 

International Year Planet Earth

After the events in the framework of "International Year Planet Earth", On 20 – 22 November 2009 a worldwide event was held in Lisbon, the capital of Portugal to celebrate the closing of the International Year of Planet Earth triennium (2007-2009). The event was executed to highlight main results of the IYPE and to launch new initiatives, The Planet Earth Institute, built on the legacy of the International Year of Planet Earth and with a much longer and wider reach involving a worldwide network of National Committees and International Partners, is shaping up now. As the student, who represented for Vietnam, attended the event, I want to write a report about introduction and result of this event.

Last Updated ( Wednesday, 06 January 2010 19:15 ) Read more...
 

Giấy mời

There are no translations available.

Được sự đồng ý của Nhà trường, đoàn các giáo sư và nhà khoa học của Nhật Bản, bao gồm:

 

Last Updated ( Friday, 11 December 2009 14:17 ) Read more...
 

Danh sách các nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS và PGS năm 2009

There are no translations available.

Last Updated ( Tuesday, 17 November 2009 16:55 ) Read more...
 
Page 20 of 22