Home Hoạt động văn thể

Chi đoàn cán bộ Khoa Mỏ nhiệm kỳ 2008-2009

Chi đoàn cán bộ Khoa Mỏ nhiệm kỳ 2008-2009Được sự đồng ý của Đảng uỷ, BCN Khoa Mỏ, chi đoàn cán bộ Khoa Mỏ đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2008-2009 vào ngày 10 tháng 10 năm 2008. Trong nhiệm kỳ 2007-2008, những thành tích của Chi đoàn cán bộ Khoa Mỏ đạt được rất đáng ghi nhận
Cập nhật ( Chủ nhật, 03 Tháng 5 2009 11:55 ) Đọc thêm...
 

Nữ công Khoa Mỏ

Nữ công Khoa MỏKhoa Mỏ có 14 nữ cán bộ, viên chức, chiếm gần 20% trong tổng số cán bộ, viên chức của toàn khoa; trong đó số cán bộ có trình độ đại học là 100%, có trình độ Thạc sĩ là 5, đặc biệt hiện tại có 2 cán bộ đang làm NCS và 4 người đang học cao học.
Cập nhật ( Chủ nhật, 03 Tháng 5 2009 12:00 ) Đọc thêm...
 

Hội diễn văn nghệ sinh viên 2009

 

 
 
 

Hội diễn văn nghệ sinh viên 2009 - Khoa Mỏ

Hội diễn văn nghệ sinh viên 2009 - Khoa Mỏ

Hội diễn văn nghệ sinh viên 2009 - Khoa Mỏ

Hội diễn văn nghệ sinh viên 2009 - Khoa Mỏ

Hội diễn văn nghệ sinh viên 2009 - Khoa Mỏ

Cập nhật ( Thứ năm, 07 Tháng 5 2009 13:19 )
 
Trang 17 trong tổng số 17 trang