Home Culture and Sport

Công đoàn Khoa Mỏ

There are no translations available.

Ban chấp hành Công đoàn Khoa MỏCông đoàn là một tổ chức xã hội đại diện cho tiếng nói của cán bộ công nhân viên, đấu tranh cho quyền lợi của cán bộ công nhân viên. Trong mọi hoạt động, Công đoàn luôn sát cánh cùng Chính quyền.

Chính vì mục tiêu như vậy, Công đoàn khoa Mỏ cùng Ban chủ nhiệm khoa đã có rất nhiều các hoạt động bổ ích, đem lại nhiều quyền lợi cho cán bộ công nhân viên trong Khoa

Last Updated ( Sunday, 03 May 2009 11:52 ) Read more...
 

Chi đoàn cán bộ Khoa Mỏ nhiệm kỳ 2008-2009

There are no translations available.

Chi đoàn cán bộ Khoa Mỏ nhiệm kỳ 2008-2009Được sự đồng ý của Đảng uỷ, BCN Khoa Mỏ, chi đoàn cán bộ Khoa Mỏ đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2008-2009 vào ngày 10 tháng 10 năm 2008. Trong nhiệm kỳ 2007-2008, những thành tích của Chi đoàn cán bộ Khoa Mỏ đạt được rất đáng ghi nhận
Last Updated ( Sunday, 03 May 2009 11:55 ) Read more...
 

Nữ công Khoa Mỏ

There are no translations available.

Nữ công Khoa MỏKhoa Mỏ có 14 nữ cán bộ, viên chức, chiếm gần 20% trong tổng số cán bộ, viên chức của toàn khoa; trong đó số cán bộ có trình độ đại học là 100%, có trình độ Thạc sĩ là 5, đặc biệt hiện tại có 2 cán bộ đang làm NCS và 4 người đang học cao học.
Last Updated ( Sunday, 03 May 2009 12:00 ) Read more...
 

Hội diễn văn nghệ sinh viên 2009

There are no translations available.

 

 
 
 

Hội diễn văn nghệ sinh viên 2009 - Khoa Mỏ

Hội diễn văn nghệ sinh viên 2009 - Khoa Mỏ

Hội diễn văn nghệ sinh viên 2009 - Khoa Mỏ

Hội diễn văn nghệ sinh viên 2009 - Khoa Mỏ

Hội diễn văn nghệ sinh viên 2009 - Khoa Mỏ

Last Updated ( Thursday, 07 May 2009 13:19 )
 
Page 19 of 19