Home Quan hệ quốc tế

Làm việc với đoàn chuyên gia CHLB Đức

 

Từ ngày 23-27/9/2009, được sự đồng ý và tạo điều kiện của Ban Giám hiệu Trường đại học Mỏ - Địa chất, đại diện BCN Khoa Mỏ đã đón tiếp đoàn công tác của CHLB Đức bao gồm:

Cập nhật ( Thứ ba, 11 Tháng 5 2010 22:22 ) Đọc thêm...
 

Làm việc với trường ĐHTH Queensland – Australia

Cập nhật ( Thứ ba, 11 Tháng 5 2010 22:26 ) Đọc thêm...
 

Một số hình ảnh quan hệ quốc tế

Cập nhật ( Thứ ba, 11 Tháng 5 2010 22:27 ) Đọc thêm...
 

Các kết quả đã đạt được

Cập nhật ( Thứ ba, 29 Tháng 9 2009 21:08 ) Đọc thêm...
 

Các dự án hợp tác

Các dự án hợp tác
 
Trang 4 trong tổng số 5 trang