Home

Nghiên cứu khoa họcThông báo NCKH Sinh viên 2010

Cập nhật ( Thứ tư, 09 Tháng 9 2009 17:20 ) Đọc thêm...
 

Hội thảo tại trường TU Bergakademie Freiberg

Cập nhật ( Thứ ba, 11 Tháng 5 2010 22:24 ) Đọc thêm...
 

Hội thảo “Những vấn đề về môi trường và bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ"

Cập nhật ( Thứ ba, 11 Tháng 5 2010 22:26 ) Đọc thêm...
 

Program of Seminar on May 6-8, 2009 Hanoi

Program of Seminar on Mining Environmental Problems and Protection - Future Collaboration Programs Between Vietnam and Thailand on May 6-8, 2009 Hanoi, Vietnam.
Cập nhật ( Thứ hai, 27 Tháng 4 2009 22:52 ) Đọc thêm...
 

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả thi công công trình ngầm khi sử dụng máy khoan hầm (TBM)

Hiệu quả thi công công trình ngầm bằng các máy khoan hầm TBM phụ thuộc vào nhiều yếu tố từ quá trình thăm dò, lựa chọn phương án TBM đến việc thi công khai đào, chống giữ, cũng như hoàn thiện các hạng mục của công trình,... Chính vì vậy, việc phân tích các vấn đề liên quan đến hiệu quả thi công công trình ngầm bằng máy đào hầm TBM và đề xuất một số biện pháp khắc phục để nâng cao chất lượng khai đào đường hầm bằng TBM là cần thiết.

Cập nhật ( Thứ sáu, 24 Tháng 4 2009 16:04 ) Đọc thêm...
 
Trang 6 trong tổng số 8 trang