Home

Scientific researchThông báo NCKH Sinh viên 2010

There are no translations available.

Last Updated ( Wednesday, 09 September 2009 17:20 ) Read more...
 

Hội thảo tại trường TU Bergakademie Freiberg

There are no translations available.

Last Updated ( Tuesday, 11 May 2010 22:24 ) Read more...
 

Workshop on Mining Environmental Problems and Protection

Workshop on "Mining Environmental Problems and Protection – Future Collaboration Between Vietnam and Thailand" held successfully by Hanoi University of Mining and Geology - Vietnam and Chulalongkorn University - Thailand on May 8th 2009 in Hanoi, Vietnam.

Last Updated ( Tuesday, 11 May 2010 22:26 ) Read more...
 

Program of Seminar on May 6-8, 2009 Hanoi

Program of Seminar on Mining Environmental Problems and Protection - Future Collaboration Programs Between Vietnam and Thailand on May 6-8, 2009 Hanoi, Vietnam.
Last Updated ( Monday, 27 April 2009 22:52 ) Read more...
 

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả thi công công trình ngầm khi sử dụng máy khoan hầm (TBM)

There are no translations available.

Hiệu quả thi công công trình ngầm bằng các máy khoan hầm TBM phụ thuộc vào nhiều yếu tố từ quá trình thăm dò, lựa chọn phương án TBM đến việc thi công khai đào, chống giữ, cũng như hoàn thiện các hạng mục của công trình,... Chính vì vậy, việc phân tích các vấn đề liên quan đến hiệu quả thi công công trình ngầm bằng máy đào hầm TBM và đề xuất một số biện pháp khắc phục để nâng cao chất lượng khai đào đường hầm bằng TBM là cần thiết.

Last Updated ( Friday, 24 April 2009 16:04 ) Read more...
 
Page 6 of 8