Home

Scientific researchHội nghị Quốc tế: "Khai thác mỏ tiên tiến vì sự phát triển bền vững"

There are no translations available.

Hội nghị quốc tế “Khai thác mỏ tiên tiến vì sự phát triển bền vững” được tổ chức bởi Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Trường Đại học Mỏ - Địa chất và Hội kỹ sư mỏ Ba Lan phối hợp tổ chức từ ngày 23 đến 25 tháng 9 năm 2010 tại Hạ Long – Quảng Ninh.

Last Updated ( Friday, 22 October 2010 20:11 ) Read more...
 

Thông báo NCKH SV - 2010

There are no translations available.

Triển khai công văn số 148/ MĐC – KHCN, ngày 29 tháng 9 năm 2010.Thực hiện “ Quy chế Nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất” ban hành theo Quyết định số 77/2000/QĐ. MĐC – KHCN, ngày 27/9/2000;

Last Updated ( Sunday, 17 October 2010 09:40 ) Read more...
 

Call for GAGGroup Workshop 27-28 April 2010

There are no translations available.

Last Updated ( Tuesday, 23 March 2010 13:22 ) Read more...
 

Call for Halong International Conference, september 2010

There are no translations available.

Last Updated ( Tuesday, 23 March 2010 13:27 ) Read more...
 

Danh mục sách, bài báo NCKH Khoa Mỏ năm 2008-2009

There are no translations available.

Last Updated ( Saturday, 12 December 2009 22:05 ) Read more...
 
Page 5 of 8