Home Nghiên cứu khoa học

Hội thảo “Những vấn đề về môi trường và bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ"

Cập nhật ( Thứ ba, 11 Tháng 5 2010 22:26 ) Đọc thêm...
 

Một số hình ảnh hoạt động NCKH

Hội nghị quốc tế “Advances in Mining and Tunneling” tại Hà Nội (8/2008)

Một số hình ảnh tham gia HNKH trong nước và quốc tế của Khoa Mỏ, Trường Đại học Mỏ-Địa chất.

Cập nhật ( Thứ ba, 11 Tháng 5 2010 22:27 ) Đọc thêm...
 

Program of Seminar on May 6-8, 2009 Hanoi

Program of Seminar on Mining Environmental Problems and Protection - Future Collaboration Programs Between Vietnam and Thailand on May 6-8, 2009 Hanoi, Vietnam.
Cập nhật ( Thứ hai, 27 Tháng 4 2009 22:52 ) Đọc thêm...
 

Tổng kết hoạt động KHCN-LĐSX năm 2008

Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN-LĐSX năm 2008

Cập nhật ( Thứ năm, 14 Tháng 5 2009 19:05 ) Đọc thêm...
 

Đề xuất nhiệm vụ NCKH và Phát triển công nghệ năm 2009

Danh mục đăng ký nhiệm vụ KHCN cấp trường - năm 2009

Cập nhật ( Thứ sáu, 24 Tháng 4 2009 16:05 ) Đọc thêm...
 
Trang 6 trong tổng số 8 trang