Home Công tác đào tạo

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2016

Khoa Mỏ thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2016 tại Hà Nội, Nghệ An, Đồng Nai và Thanh hóa (Chi tiết xem file đính kèm).

Nguồn: http://daotao.humg.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=252

Cập nhật ( Thứ sáu, 30 Tháng 9 2016 21:16 )
 

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Bùi Đình Thanh

Ngày 26/08/2016, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS  Bùi Đình Thanh với đề tài:

"Tối ưu hóa các tham số của một số sơ đồ công nghệ khai thác vỉa than dày dốc thoải vùng Cẩm Phả - Quảng Ninh"

Ngành: Khai thác mỏ

Mã số: 62520603

Cán bộ hướng dẫn: GS.TSKH. Lê Như Hùng

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, khách quan, luận án tiến sĩ của NCS  Bùi Đình Thanh đã nhận được sự đánh giá cao của Hội đồng, đạt 7/7 phiếu. Hội đồng cũng thống nhất đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất công nhận học vị Tiến sĩ Kỹ thuật cho NCS  Bùi Đình Thanh.

NCS  Bùi Đình Thanh bảo vệ luận văn trước Hội đồng bảo vệ

Đưa tin: Khoa Mỏ

Cập nhật ( Thứ năm, 01 Tháng 9 2016 15:48 )
 

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS. Hoàng Cao Phương

Ngày 23 tháng 6 năm 2016, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS  Hoàng Cao Phương với đề tài:

"Nghiên cứu các giải pháp công nghệ và quản lý nhằm phát triển bền vững các mỏ khai thác vật liệu xây dựng ở Việt Nam".

- Ngành: Khai thác mỏ

- Mã số: 62520603

Hướng dẫn khoa học: GS.TS. Trần Mạnh Xuân, TS. Nguyễn Phụ Vụ

Hội đồng Đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường gồm 7 thành viên do  PGS.TS. Hồ Sĩ Giao làm chủ tịch Hội đồng.

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, khách quan, luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Cao Phương đã nhận được sự đánh giá cao của Hội đồng, đạt 7/7 phiếu. Hội đồng cũng thống nhất đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất công nhận học vị Tiến sĩ Kỹ thuật cho NCS  Hoàng Cao Phương.

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi bảo vệ:

Tân Tiến sĩ Hoàng Cao Phương chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng bảo vệ và các thầy cô trong Trường

TS. Lê Văn Quyển - Trưởng Bộ môn Khai thác lộ thiên tặng hoa chúc mừng tân Tiến sĩ Hoàng Cao Phương

Đưa tin: Khoa Mỏ

Cập nhật ( Thứ ba, 05 Tháng 7 2016 11:02 )
 

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Hoàng Hùng Thắng

Ngày 20 tháng 6 năm 2016, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS. Hoàng Hùng Thắng với đề tài:

"Nghiên cứu đánh giá mức độ tác hại và hoàn thiện công nghệ xử lý chất thải rắn phát sinh trong khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh".

- Ngành: Khai thác mỏ

- Mã số: 62520603

- Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Lê Như Hùng

Hội đồng Đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường gồm 7 thành viên do  PGS.TS. Trần Xuân Hà - Hội viên hội Khoa học Mỏ VN làm chủ tịch Hội đồng.

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, khách quan, luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Hùng Thắng đã nhận được sự đánh giá cao của Hội đồng, đạt 7/7 phiếu. Hội đồng cũng thống nhất đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất công nhận học vị Tiến sĩ Kỹ thuật cho NCS Hoàng Hùng Thắng.

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi bảo vệ.

NCS Hoàng Hùng Thắng trình bày trong buổi bảo vệ

PGS. TS. Bùi Xuân Nam - Phó hiệu trưởng ĐH Mỏ ĐC nhận xét đề tài của NCS Hoàng Hùng Thắng

Tân Tiến sĩ Hoàng Hùng Thắng chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng bảo vệ và các thầy trong Trường

Đưa tin: Khoa Mỏ

Cập nhật ( Thứ tư, 22 Tháng 6 2016 10:42 )
 

Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ Ngành khai thác mỏ và Ngành tuyển khoáng

Ngày 14 tháng 06 năm 2016, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ cho 29 học viên cao học của 2 ngành gồm: Ngành Khai thác mỏ; Ngành tuyển khoáng.

Bảo vệ luận văn là thời khắc quan trọng đánh dấu sự thay đổi về chất đối với các học viên, sau khi Bảo vệ Luận văn các học viên sẽ mang trên mình học vị Thạc sĩ. Bên cạnh đó chất lượng của luận văn thạc sĩ thể hiện chất lượng đào tạo Sau đại học của Nhà trường.

Hội đồng chấm luận văn bao gồm các Giáo sư, Phó Giáo Sư, Tiến sĩ của trường Đại học Mỏ - Địa chất, Bộ Công thương, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Hội Tuyển khoáng Việt Nam, Hội Mỏ Việt Nam và sự hiện diện của đông đảo người thân bạn bè đến cổ vũ, động viên cho học viên bảo vệ.

Theo thứ tự, các học viên lần lượt báo cáo tóm tắt nội dung luận văn trong thời gian cho phép, tất cả các đề tài đều được hội đồng đánh giá có ý nghĩa khoa học và ứng dụng thực tiễn cao. Các thành viên Hội đồng đánh giá luận văn đã có một ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, về phần các học viên cao học cũng thể hiện được sự tự tin, am tường về lĩnh vực nghiên cứu.

Sau 1 ngày làm việc nghiêm túc, đúng quy chế, các học viên đã được Hội đồng chấm luận văn đánh giá đạt yêu cầu và đề nghị phòng Đào tạo sau đại học- Trường Đại học Mỏ - Địa chất hoàn thiện hồ sơ công nhận học vị Thạc sĩ cho các học viên đủ điều kiện.

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi bảo vệ.

Hội đồng bảo vệ ngành tuyển khoáng

Hội đồng bảo vệ Ngành khai thác mỏ

Đưa tin: Khoa Mỏ

Cập nhật ( Thứ hai, 20 Tháng 6 2016 10:25 )
 
Trang 3 trong tổng số 13 trang