Home Faculty of Mining

Khoa Mỏ:

  • Văn phòng: P.507, 509, 511 - Nhà C12 tầng
  • Địa chỉ: P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội
  • Điện thoại/Fax: (84-24) 3838-7565
  • Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  • Lãnh đạo khoa:

Phó Trưởng Khoa
Phụ trách Khoa
TS. Phạm Văn Hòa
Phó Trưởng Khoa
TS. Phạm Văn Luận
Phó Trưởng Khoa
TS. Vũ Trung Tiến

  • Vài nét về Khoa Mỏ:

Khoa Mỏ được thành lập năm 1966 cùng với sự ra đời của Trường đại học Mỏ - Địa chất. Quá trình xây dựng và phát triển của Khoa Mỏ gắn liền với sự phát triển và trưởng thành của Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Từ Khoa Mỏ, một số bộ môn đã được tách ra để thành lập các khoa mới trong trường Đại học Mỏ - Địa chất, như Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh (2000), Khoa Cơ Điện (2006) và Khoa Xây dựng (2010).

Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, đội ngũ cán bộ công chức của khoa ngày càng lớn mạnh, tăng về số lượng và được nâng cao về trình độ chuyên môn. Hiện nay Khoa Mỏ có 61 cán bộ viên chức, trong đó có 5 Phó Giáo sư, 12 giảng viên chính, 17 Tiến sĩ , 28 Thạc sĩ và 14 NCS (trong đó có 8 NCS nước ngoài).

Cơ cấu học thuật của Khoa Mỏ cũng thay đổi và phát triển để đáp ứng yêu cầu thực tế của xã hội. Hiện nay Khoa Mỏ có 4 bộ môn: Khai thác Lộ thiên, Khai thác Hầm lò, Tuyển khoáng và Sức bền vật liệu.

Khoa Mỏ quản lý đào tạo từ Cao đẳng, Liên thông đại học, Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ với tổng số khoảng hơn 4000 sinh viên, học viên cao học và NCS (trong đó sinh viên chính quy gần 2000) tại các điểm đào tạo ở Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hòa Bình và Biên Hòa.

Khoa Mỏ có quan hệ với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu Mỏ trong và ngoài nước. Ngoài ra, Khoa Mỏ cũng có mối quan hệ mật thiết với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, nhiều tổng công ty, công ty, doanh nghiệp mỏ,…

Nhiều tập thể và cá nhân của Khoa Mỏ đã được tặng thưởng những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước như: Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo,…

Đứng trước những thời cơ và thách thức mới, thầy và trò Khoa Mỏ quyết tâm đoàn kết, đồng lòng, phấn đấu đưa Khoa Mỏ phát triển hơn nữa, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của khoa, cũng như góp phần đưa Trường đại học Mỏ - Địa chất trở thành một trong những trường đại học đầu ngành của cả nước trong lĩnh vực mỏ.

  • Lãnh đạo Khoa Mỏ các thời kỳ:
    • 1966-1968:
      • Phụ trách Khoa: Thầy Phạm Văn Hiên
    • 1968-1971:
      • Trưởng Khoa:       Thầy Thái Duy Thẩm
      • Phó Trưởng Khoa: Thầy Cù Đình Ba
      • Phó Trưởng Khoa: Thầy Ngô Đức Hải
      • Phó Trưởng Khoa: Thầy Trần Đình Phúc
    • 1971-1974:
      • Trưởng Khoa:       Thầy Trần Văn Huỳnh
      • Phó Trưởng Khoa: Thầy Ngô Đức Hải
      • Phó Trưởng Khoa: Thầy Cù Đình Ba
    • 1974-1978:
      • Trưởng Khoa Mỏ:  Thầy Lê Chuẩn
      • Phó Trưởng Khoa: Thầy Lê Khắc Thanh
      • Phó Trưởng Khoa: Thầy Hoàng Hữu Hiên
    • 1978-1982:
      • Trưởng Khoa:       Thầy Trương Cao Suyền
      • Phó Trưởng Khoa: Thầy Hoàng Hữu Hiên
      • Phó Trưởng Khoa: Thầy Trần Văn Long
    • 1982-1985:
      • Trưởng Khoa:       Thầy Phí Văn Lịch
      • Phó Trưởng Khoa: Thầy Lê Quang Hồng
      • Phó Trưởng Khoa: Thầy Bùi Xuân Ngọ
    • 1985-1988:
      • Trưởng Khoa:       Thầy Trần Mạnh Xuân
      • Phó Trưởng Khoa: Thầy Vương Huy Hùng
      • Phó Trưởng Khoa: Thầy Bùi Xuân Ngọ
    • 1988-1991:
      • Trưởng Khoa:       Thầy Trần Mạnh Xuân
      • Phó Trưởng Khoa: Thầy Hồ Sĩ Giao
      • Phó Trưởng Khoa: Thầy Nguyễn Văn Kháng
      • Phó Trưởng Khoa: Thầy Trần Doãn Trường
    • 1991-1999:
      • Trưởng Khoa:       Thầy Lê Như Hùng
      • Phó Trưởng Khoa: Thầy Nguyễn Anh Nghĩa
      • Phó Trưởng Khoa: Thầy Nguyễn Công Trịnh
    • 1999-2003:
      • Trưởng Khoa:       Thầy Nguyễn Phụ Vụ
      • Phó Trưởng Khoa: Thầy Võ Trọng Hùng
      • Phó Trưởng Khoa: Thầy Thái Hồng Phương
      • Phó Trưởng Khoa: Thầy Đinh Văn Chiến
    • 2003-2007:
      • Trưởng Khoa:       Thầy Thái Hồng Phương
      • Phó Trưởng Khoa: Thầy Võ Trọng Hùng
      • Phó Trưởng Khoa: Thầy Dương Đức Hùng
    • 2007-2008:
      • Q. Trưởng Khoa:   Thầy Võ Trọng Hùng
      • Phó Trưởng Khoa: Thầy Dương Đức Hùng
      • Phó Trưởng Khoa: Thầy Bùi Xuân Nam
    • 2008 - 2013:
      2013 - 2018:
  • Tổng số cán bộ, viên chức: 62 (PGS: 08, GVC: 06, TS: 18, ThS: 34, 10 NCS và 3 kỹ sư, 3 cử nhân:)

 

Các Nhà giáo Nhân dân
NGND. Đặng Xuân Đỉnh (đã mất)
GS.TS.NGND Trần Văn Huỳnh
GS.TS.NGND Trần Mạnh Xuân
Các Nhà giáo Ưu tú
Đã nghỉ hưu
Đương chức
PGS.TS.NGƯT Phạm Văn Hiên
GVC.TS.NGƯT. Phạm Hữu Giang
PGS.TS.NGƯT Lê Quang Hồng
PGS.TS.NGƯT Hồ Sĩ Giao
NGƯT Lê Văn Hiện
PGS.TS.NGƯT Đặng Văn Cương
GS.TSKH.NGƯT Lê Như Hùng
PGS.TS.NGƯT Trần Xuân Hà
GVC.TS.NGƯT Nguyễn Phụ Vụ
Các Giáo sư
Đã nghỉ hưu
Đương chức
GS.TS. Trần Văn Huỳnh

GS.TS. Trần Mạnh Xuân
GS.TSKH. Lê Như Hùng
GS.TS. Nhữ Văn Bách
Các Phó giáo sư
Đã nghỉ hưuĐương chức
PGS.TS. Phạm Văn Hiên
PGS.TS. Bùi Xuân Nam
PGS.TS. Trương Cao Suyền PGS.TS. Trần Văn Thanh
PGS.TS. Lê Quang Hồng PGS.TS. Phùng Mạnh Đắc - TG
PGS.TS. Phan Văn Thuận PGS.TS Vũ Đình Hiếu
PGS.TS. Nguyễn Bơi PGS.TS. Đặng Vũ Chí
PGS.TS. Hồ Sĩ Giao PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn
PGS.TS. Đặng Văn Cương PGS.TS Nhữ Thị Kim Dung
PGS.TSKH. Nguyễn Văn Cận
PGS.TS. Nguyễn Hữu Bảng
PGS.TS. Trần Văn Lùng
PGS.TS. Trần Xuân Hà
PGS.TS. Đỗ Mạnh Phong
Các Giảng viên, Giảng viên chính, Tiến sĩ, TSKH
Đã nghỉ hưu/Chuyển công tác
Đương chức
TS. Thái Duy Thẩm GVC.TS. Lê Văn Quyển
TS. Phạm Công Khanh GVC.TS. Dương Đức Hùng
TSKH. Nguyễn Thanh Tuân GVC.TS. Phạm Hữu Giang
GVC.TS. Nguyễn Sĩ Hội GVC.TS. Lê Thị Thu Hoa
GVC.ThS. Nguyễn Đình Ấu GVC.ThS. Nguyễn Ngọc Phú
GVC. Bùi Xuân Ngọ GV. TS. Nguyễn Đình An
GVC. Nguyễn Thị Quỳnh Anh GV.TS. Phạm Văn Hòa
GVC.TS. Hoàng Thị Hồng GV.TS. Phạm Văn Luận
GVC. Lê Quang Tôn GV.TS. Đỗ Anh Sơn
GVC. Lê Quang Anh GV.TS. Vũ Trung Tiến
GVC. Vũ Đình Tiến
GV.TS. Trần Quang Hiếu
GVC. Nguyễn Văn Chính GV.TS. Nguyễn Anh Tuấn
GVC. ThS. Ninh Thị Mai GV.TS. Trần Trung Tới
GVC.TS. Nguyễn Phụ Vụ GV.TS. Bùi Mạnh Tùng
GV. Lê Hữu Quỳnh GV.TS. Nguyễn Phi Hùng
GV.ThS. Nguyễn Tiến Hải (NCS) GV.TS. Nguyễn Như Hùng
GV.TS. Trần Trung Thành GV.TS Phạm Đức Hưng
GV.TS. Đào Văn Chi
Các Giảng viên, Thạc sĩ
GV.ThS. Nguyễn Cao Khải (NCS) GV.ThS. Lê Quang Phục (NCS)
GV.ThS. Lê Tiến Dũng (NCS) GV.ThS. Phạm Thị Nhung (NCS)
GV.ThS. Lê Quí Thảo (NCS) GV.ThS Vũ Thị Chinh
GV.ThS. Phạm Văn Việt GV.ThS. Hoàng Hữu Đường (NCS)
GV.ThS. Lê Thị Minh Hạnh (NCS) GV.ThS. Phạm Thanh Hải (NCS)
GV.ThS. Đỗ Ngọc Hoàn (NCS)
GV.ThS. Phùng Tiến Thuật
GV.ThS. Trần Đình Bão (NCS)
GV.ThS. Đinh Thị Thu Hà
GV.ThS. Nguyễn Hoàng (NCS) GV.ThS. Nguyễn Viết Thắng
GV.ThS. Nguyễn Văn Quang GV.ThS. Bùi Thị Thuyết (NCS)
GV.ThS Nguyễn Văn Thịnh (NCS) GV.ThS. Trần Mạnh Tiến (NCS)
GV.ThS. Đặng Quang Hưng GV.ThS. Trần Văn Được

GV.ThS. Đặng Phương Thảo (NCS)
Các Trợ giảng
KS. Nhữ Văn Phúc (CH)
ThS. Lê Việt Hà
ThS. Đinh Thị Thanh Nhàn
ThS. Lê Thị Hải
ThS. Nguyễn Hồng Cường
ThS. Nguyễn Nam Hòa
Các Trợ lý Khoa
CN. Hoàng Thị Nga
GV.TS. Đào Văn Chi (Văn thể)
CN. Nguyễn Thị Tuyết Mai

  • Sơ đồ hệ thống tổ chức Khoa Mỏ:

  • Các tổ chức đoàn thể của Khoa Mỏ:
    • Đảng ủy Bộ phận Khoa Mỏ
      • Bí thư: PGS.TS. Bùi Xuân Nam
      • Phó Bí thư: PGS.TS Nhữ Thị Kim Dung
      • Ủy viên: TS. Nguyễn Thạc Khánh
      • Ủy viên: TS. Khổng Cao Phong
      • Ủy viên: TS. Đỗ Ngọc Anh
    • Công đoàn Khoa Mỏ:
      • Chủ tịch: TS. Trần Trung Tới
      • P. Chủ tịch: ThS. Nguyễn Viết Thắng
      • Ủy viên: TS. Lê Thị Thu Hoa
    • Liên Chi đoàn Khoa Mỏ:
      • Bí thư: GV.TS. Phạm Đức Hưng
      • Phó Bí thư: GV.ThS. Phùng Tiến Thuật
      • Phó Bí thư: SV. Vũ Khánh Ly
    • Chi Hội sinh viên Khoa Mỏ:
      • Liên chi hội trưởng: SV. Đặng Ngọc Dương
      • Liên chi hội phó: SV. Trịnh Văn Nguyên
      • Liên chi hội phó: SV. Trần Huy Hoàng
    • Chi đoàn cán bộ Khoa Mỏ:
      • Bí thư: ThS. Nguyễn Hoàng
      • Phó Bí thư: ThS. Nguyễn Nam Hòa
      • Ủy viên: ThS. Phạm Thị Nhung
    • Trợ lý văn thể Khoa Mỏ:
      • GV.TS. Đào Văn Chi
    • Các ngành đào tạo:
      • Khai thác mỏ (Cao đẳng, Liên thông, Đại học, Sau đại học)
      • Khai thác mỏ lộ thiên (Cao đẳng, Liên thông, Đại học, Sau đại học)
      • Khai thác mỏ hầm lò (Cao đẳng, Liên thông, Đại học, Sau đại học)
      • Tuyển khoáng (Đại học, Sau đại học)
    • Các bậc đào tạo:
      • Cao đẳng: 3 năm
      • Liên thông: 2 năm
      • Đại học: 5 năm
      • Thạc sỹ: 2 năm
      • Tiến sỹ: 4 năm
    • Thành tích đào tạo:
      • Cử nhân: 1000
      • Kỹ sư:7973
      • Thạc sỹ: 142
      • Tiến sỹ: 33
    • Thành tích NCKH và TKCN:
      • Đề tài, dự án cấp Nhà nước: 22
      • Đề tài, dự án cấp Bộ: 60
      • Đề tài, dự án cấp trường: 42
      • Đề tài, dự án PVSX: 600
      • Sách in ở NXB: 29
      • Giáo trình in trong trường: 90
      • Bài báo Quốc tế: 85
      • Bài báo trong nước: 786
    • Quan hệ quốc tế:
      • Trường ĐH Mỏ Matxcơva - LB Nga
      • Trường ĐH kỹ thuật Bergakademie Freiberg - CHLB Đức
      • Trường ĐH Mỏ Paris - CH Pháp
      • Trường ĐH Mỏ và Công nghệ Trung Quốc - Trung Quốc
      • Học viện Mỏ - Luyện kim Kracow - CH Ba Lan
      • Trường ĐHTH Wroclaw - CH Ba Lan
      • Trường ĐHTH Kyushu - Nhật Bản
      • Trường ĐHTH Hokkaido - Nhật bản
      • Trường ĐHTH Paichai - Hàn Quốc
      • Trường ĐHTH Dong A - Hàn Quốc
      • Trường ĐHTH Quốc gia Trung ương - Đài Loan
      • Trường ĐHTH New South Wales - Australia
      • Trường ĐHTH Chulalongkorn - Thái Lan
      • Trường ĐHTH Chiangmai - Thái Lan
      • Trường ĐHTH Prince Songkla - Thái Lan
    • Khen thưởng:
      • 01 Huân chương chiến công Hạng III
      • 18 Huân chương chống Mỹ cứu nước và Huân chương Lao động
      • 40 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo
      • Danh hiệu “Anh hùng Lao động“ của Bộ môn KTHL năm 2000

 

The Resume