Home

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 tuyển dụng kỹ sư khai thác mỏ

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 cần tuyển 15 kỹ sư Khai thác mỏ làm việc ở Lào và Quảng Ngãi (Chi tiết xem file đính kèm).

Đính kèm:
FileGhi chúFile sizeLần sửa cuối
Thong bao tuyen dung.pdf 378 Kb03/27/19 17:13
Cập nhật ( Thứ tư, 27 Tháng 3 2019 17:14 )