Home

Tuyển giám đốc điều hành mỏ đá

Tuyển giám đốc điều hành mỏ đá làm việc tại quảng ninh
Yêu cầu: bằng đại học mỏ chuyên ngành khai thác, có kinh nghiệm 3 năm trở lên.
Chế độ: công ty có chỗ ăn ở miễn phí, có đóng bảo hiểm lao động theo quy định
Mức lương: thỏa thuận
Chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại: 0869341806