Home Công tác đào tạo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Đoàn Trọng Luật

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Đoàn Trọng Luật

Ngày 28/3/2018, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Đoàn Trọng Luật với đề tài: "Tối ưu hóa sự phối hợp giữa máy xúc và ô tô cho các mỏ khai thác than lộ thiên vùng Quảng Ninh"

Ngành: Khai thác mỏ - Mã số: 9520603

Cán bộ hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS Bùi Xuân Nam

2. PGS.TS. Nguyễn Đức Khoát

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, khách quan, luận án tiến sĩ của NCS Đoàn Trọng Luật đã được sự đánh gia cao của hội đồng bảo vệ với 4/7 phiếu xuất sắc. Hội đồng cũng thống nhất đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất cấp bằng tiến sĩ kỹ thuật cho NCS Đoàn Trọng Luật.

 

Đưa tin: Khoa Mỏ

Cập nhật ( Thứ sáu, 30 Tháng 3 2018 21:48 )