Home

Chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Nhân ngày  Quốc tế Phụ nữ 8-3, Ban chủ nhiệm Khoa Mỏ xin gửi tới toàn thể nữ cán bộ và nữ sinh viên trong Khoa những lời chúc tốt đẹp và thân thương nhất!

.                                                                                               ..
TM.BCN KHOA MỎ
PHÓ TRƯỞNG KHOA
PHỤ TRÁCH


 

 

TS. Phạm Văn Hòa