Home

Khoa Mỏ chúc mừng 01 tân Giáo sư và 02 tân Phó Giáo sư

Ngày 31/01/2018 và 01/02/2018, tại Thủ đô Hà Nội, Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2014-2019 đã họp Kỳ họp lần thứ VII. Tại Kỳ họp Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước đã xét duyệt, bỏ phiếu tín nhiệm ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017.

Trường Đại học Mỏ - Địa chất vinh dự có 02 ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và 14 ứng viên vinh dự đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2017. Trong đó Khoa Mỏ có 01 ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và 02 ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư.

Xin được chúc mừng các tân Giáo sư và Phó Giáo sư của Khoa Mỏ.

1- Giáo sư Bùi Xuân Nam

2- Phó Giáo sư Phạm Văn Hòa

3- Phó Giáo sư Phạm Văn Luận

 

Nguồn: http://humg.edu.vn/tin-tuc/Pages/ban-tin-mo-dia-chat.aspx?ItemID=6571

Cập nhật ( Thứ sáu, 02 Tháng 2 2018 16:17 )