Home Nghiên cứu khoa học Sinh viên Khoa Mỏ tích cực tham gia HNKHSV lần thứ 30 Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Sinh viên Khoa Mỏ tích cực tham gia HNKHSV lần thứ 30 Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Hưởng ứng phong trào sinh viên làm công tác nghiên cứu Khoa học. Sáng ngày 5/5/2017 toàn thể Cán bộ và sinh viên Khoa Mỏ đã nhiệt tình tham gia Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 30. Tham dự Hội nghị lần này Khoa Mỏ có 3 tiểu ban gồm: Tiểu ban Khai thác Hầm lò, Tiểu ban Khai thác Lộ thiên và Tiểu ban Tuyển Khoáng. Sau một thời gian làm việc nghiêm túc mỗi tiểu ban đã chọn ra 01 đề tài xuất sắc để tham dự Hội nghị NCKH sinh viên khoa Mỏ, gồm các đề tài có tên sau.

STT

Tên Tiểu ban

Tên đề tài

Nhóm sinh viên thực hiện

1

Tiểu ban Khai thác Lộ thiên

Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật nhằm tối ưu các thông số hệ thống khai thác cho mỏ đá khối Khung Thuộc, Nghệ An

Cán bộ hướng dẫn : TS. Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Tân Anh

Lớp: Khai thác D- K58

2

Tiểu ban Khai thác Hầm lò

Nghiên cứu xác định tỷ lệ khấu - hạ trần hợp lý cho sơ đồ công nghệ cơ giới hóa đồng bộ hạ trần thu hồi than nóc của lò chợ vỉa 7 mỏ than Hà Lầm

Cán bộ hướng dẫn : TS. Phạm Đức Hưng

Nguyễn Bá Dương lớpKT57B

Nguyễn Văn Giang lớp KT58B

Lê Đức Đạt lớp KT58B

Nguyễn Đức Dương lớp KT58G

Nguyễn Việt Tuấn lớp KT59G

3

Tiểu ban Tuyển Khoáng

Nghiên cứu tuyển nổi một số mẫu quặng apatit loại III nghèo vùng Lào Cai

Cán bộ hướng dẫn : ThS. Lê Việt Hà

Nhữ Thị Hiền

Trần Thị Thanh Huyền

Nguyễn Thị My

Lê Thị Châm

Lớp: Tuyển khoáng K58

Buổi chiều cùng ngày tại phòng họp 511 – Khoa Mỏ ba đề tài dành giải cao nhất của ba Tiểu ban trong Khoa đã tiến hành báo cáo nhằm lựa chọn ra đề tài xuất sắc nhất Khoa Mỏ để tham dự báo cáo tại Hội nghị khoa học sinh viên trường lần thứ 30. Tham gia hội đồng đánh giá bao gồm

TS. Phạm Văn Luận – Trưởng Tiểu ban Tuyển Khoáng - Phó Trưởng Khoa Mỏ - Chủ tịch;

TS. Vũ Trung Tiến - Phó Trưởng Khoa Mỏ;

TS. Nguyễn Anh Tuấn - Tiểu ban Khai thác Lộ thiên;

TS. Phạm Đức Hưng - Tiểu ban Khai thác Hầm lò;

CN. Nguyễn Thị Tuyết Mai – Thư ký.

Sau 3 giờ làm việc nghiêm túc, các thành viên của nhóm đã bảo vệ thành công đề tài của nhóm mình. Kết quả điểm của các nhóm như sau:

TT

Tên đề tài

Nhóm SV,lớp

Người hướng dẫn

Điểm HĐKH Khoa đánh giá

1

Nghiên cứu tuyển nổi một số mẫu quặng apatit loại III nghèo vùng Lào Cai

Nhữ Thị Hiền TK 58A

Trần T Thanh Huyền TK 58A

Nguyễn Thị My TK 58A

Lê Thị Châm TK 58A

ThS Lê Việt Hà

85

2

Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật nhằm tối ưu các thông số hệ thống khai thác cho mỏ đá khối Khung Thuộc, Nghệ An

Nguyễn Tân Anh - Khai thác D-K58

TS. Nguyễn Anh Tuấn

82.2

3

Nghiên cứu xác định tỷ lệ khấu - hạ trần hợp lý cho sơ đồ công nghệ cơ giới hóa đồng bộ hạ trần thu hồi than nóc của lò chợ vỉa 7 mỏ than Hà Lầm

Nguyễn Bá Dương lớpKT57B;

Nguyễn Văn Giang lớp KT58B;

Lê Đức Đạt lớp KT58B;

Nguyễn Đức Dương lớp KT58G;

Nguyễn Việt Tuấn lớp KT59G

TS.Phạm Đức Hưng

84.4

Đưa tin: Khoa Mỏ

Cập nhật ( Thứ năm, 24 Tháng 8 2017 15:19 )