Home

Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam tuyển dụng

Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam tuyển dụng không hạn chế sinh viên đã tốt nghiệp và chuẩn bị tốt nghiệp năm 2017 ngành kỹ thuật (Chi tiết xem file đính kèm)

Đưa tin: Khoa Mỏ

Đính kèm:
FileGhi chúFile sizeLần sửa cuối
Cty Sam sung Viet Nam tuyen dung.PDF 603 Kb04/21/17 12:32