Home Công tác đào tạo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Vũ Thành Lâm

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Vũ Thành Lâm

Được sự đồng ý của Nhà trường, sáng ngày 22/12/2016 tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Bộ môn Khai thác Hầm lò đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Vũ Thành Lâm, tên đề tài luận án:

"Tối ưu hóa các tham số công nghệ chèn lò bằng sức nước trong khai thác than dưới các công trình cần bảo vệ trên mặt mỏ vùng Quảng Ninh".

Chuyên ngành: Kỹ thuật Khai thác mỏ

Mã số: 60520603

Hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Văn Thanh

Sau đây là một số hình ảnh buổi bảo vệ

NCS. Vũ Thành Lâm trình bày nội dung nghiên cứu trước Hội đồng bảo vệ

Các thành viên trong Hội đồng bảo vệ nhận xét nội dung nghiên cứu của NCS. Vũ Thành Lâm

Đưa tin: Khoa Mỏ