Home

Tập đoàn Hoa Sen tuyển dụng

Tập đoàn Hoa Sen thông báo tuyển dụng ở các vị trí sau: Kỹ sư Khai thác mỏ; Kỹ sư Công trình mỏ; Kỹ sư Hóa; Kỹ sư Môi trường (Chi tiết xem file đính kèm).

Đưa tin: Khoa Mỏ

Đính kèm:
FileGhi chúFile sizeLần sửa cuối
Thong tin tuyen dung Tap doan Hoa Sen.pdf 125 Kb09/22/16 10:25
Cập nhật ( Thứ năm, 22 Tháng 9 2016 10:26 )