Home Scientific research Thông báo về việc đăng ký NCKH sinh viên năm học 2016-2017

Thông báo về việc đăng ký NCKH sinh viên năm học 2016-2017

There are no translations available.

Trên cơ sở thông báo số 282/TB-MĐC ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Hiệu trưởng trường đại học Mỏ - Địa chất; Ban chủ nhiệm khoa Mỏ thông báo tới sinh viên về việc đăng ký nghiên cứu khoa học sinh viên cho năm học 2016-2017.  Thông tin chi tiết như sau.

1. Số lượng đề tài: 29 đề tài (Chi tiết xem file đính kèm)

2. Điều kiện sinh viên đăng ký: Sinh viên 3 năm cuối có điểm TB học kỳ 2 năm học 2015-2016  ≥ 2.5 và có nguyện vọng thực hiện đề tài NCKH sẽ tiến hành đăng ký thực hiện theo cá nhân hoặc theo từng nhóm (mỗi nhóm từ 3-5 sinh viên, không khuyến khích các nhóm có ít hơn 3 sinh viên đăng ký), mỗi sinh viên chỉ được chủ trì hoặc tham gia 01 đề tài.

3. Thời gian đăng ký: Từ ngày 06/09/2016  đến hết ngày 10/09/2016.

4. Liên hệ đăng ký: Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai – Văn phòng khoa Mỏ; ĐT: 0973390286

Đưa tin: Khoa Mỏ

Last Updated ( Thursday, 08 September 2016 12:58 )