Home Công tác đào tạo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Bùi Đình Thanh

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Bùi Đình Thanh

Ngày 26/08/2016, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS  Bùi Đình Thanh với đề tài:

"Tối ưu hóa các tham số của một số sơ đồ công nghệ khai thác vỉa than dày dốc thoải vùng Cẩm Phả - Quảng Ninh"

Ngành: Khai thác mỏ

Mã số: 62520603

Cán bộ hướng dẫn: GS.TSKH. Lê Như Hùng

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, khách quan, luận án tiến sĩ của NCS  Bùi Đình Thanh đã nhận được sự đánh giá cao của Hội đồng, đạt 7/7 phiếu. Hội đồng cũng thống nhất đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất công nhận học vị Tiến sĩ Kỹ thuật cho NCS  Bùi Đình Thanh.

NCS  Bùi Đình Thanh bảo vệ luận văn trước Hội đồng bảo vệ

Đưa tin: Khoa Mỏ

Cập nhật ( Thứ năm, 01 Tháng 9 2016 15:48 )