Home Công tác đào tạo Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ Ngành khai thác mỏ và Ngành tuyển khoáng

Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ Ngành khai thác mỏ và Ngành tuyển khoáng

Ngày 14 tháng 06 năm 2016, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ cho 29 học viên cao học của 2 ngành gồm: Ngành Khai thác mỏ; Ngành tuyển khoáng.

Bảo vệ luận văn là thời khắc quan trọng đánh dấu sự thay đổi về chất đối với các học viên, sau khi Bảo vệ Luận văn các học viên sẽ mang trên mình học vị Thạc sĩ. Bên cạnh đó chất lượng của luận văn thạc sĩ thể hiện chất lượng đào tạo Sau đại học của Nhà trường.

Hội đồng chấm luận văn bao gồm các Giáo sư, Phó Giáo Sư, Tiến sĩ của trường Đại học Mỏ - Địa chất, Bộ Công thương, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Hội Tuyển khoáng Việt Nam, Hội Mỏ Việt Nam và sự hiện diện của đông đảo người thân bạn bè đến cổ vũ, động viên cho học viên bảo vệ.

Theo thứ tự, các học viên lần lượt báo cáo tóm tắt nội dung luận văn trong thời gian cho phép, tất cả các đề tài đều được hội đồng đánh giá có ý nghĩa khoa học và ứng dụng thực tiễn cao. Các thành viên Hội đồng đánh giá luận văn đã có một ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, về phần các học viên cao học cũng thể hiện được sự tự tin, am tường về lĩnh vực nghiên cứu.

Sau 1 ngày làm việc nghiêm túc, đúng quy chế, các học viên đã được Hội đồng chấm luận văn đánh giá đạt yêu cầu và đề nghị phòng Đào tạo sau đại học- Trường Đại học Mỏ - Địa chất hoàn thiện hồ sơ công nhận học vị Thạc sĩ cho các học viên đủ điều kiện.

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi bảo vệ.

Hội đồng bảo vệ ngành tuyển khoáng

Hội đồng bảo vệ Ngành khai thác mỏ

Đưa tin: Khoa Mỏ

Cập nhật ( Thứ hai, 20 Tháng 6 2016 10:25 )