Home Công tác đào tạo Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2016

Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2016

Khoa Mỏ thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2016, kế hoạch tuyển sinh như sau:
Học viên cao học: 95 chỉ tiêu
- Ngành Khai thác mỏ: 80 chỉ tiêu
- Ngành Kỹ thuật tuyển khoáng: 15 chỉ tiêu
Nghiên cứu sinh: 07 chỉ tiêu
- Ngành Khai thác mỏ: 4 chỉ tiêu
- Ngành Kỹ thuật tuyển khoáng: 3 chỉ tiêu
Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Đưa tin: Khoa Mỏ

Đính kèm:
FileGhi chúFile sizeLần sửa cuối
Thong bao tuyen sinh SDH dot 2 nam 2016.pdf 173 Kb05/13/16 23:07
Cập nhật ( Thứ bảy, 14 Tháng 5 2016 10:05 )