Home Announcement Mời dự Lễ kỷ niệm 50 năm đào tạo Ngành Tuyển khoáng

Mời dự Lễ kỷ niệm 50 năm đào tạo Ngành Tuyển khoáng

There are no translations available.

Ngày 25/5/2016, Bộ môn Tuyển khoáng tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm đào tạo Ngành Tuyển khoáng. Nhân dịp này, Bộ môn Tuyển khoáng trân trọng kính mời các tập thể, đơn vị, tổ chức và cá nhân đã và đang theo học ngành Tuyển khoáng về dự Lễ kỷ niệm 50 năm đào tạo Ngành Tuyển khoáng.

.                                                                                                                                    .
T/M BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BỘ MÔN
PGS.TS Nguyễn Hoàng Sơn
Last Updated ( Friday, 13 May 2016 07:28 )