Home Nghiên cứu khoa học Sinh viên Khoa Mỏ tích cực tham gia HNKHSV lần thứ 29 Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Sinh viên Khoa Mỏ tích cực tham gia HNKHSV lần thứ 29 Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Hướng tới kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2016) và hưởng ứng phong trào sinh viên làm công tác nghiên cứu Khoa học. Sáng ngày 6/5/2016 toàn thể Cán bộ và sinh viên Khoa Mỏ đã nhiệt tình tham gia Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 29. Tham dự Hội nghị lần này Khoa Mỏ có 3 tiểu ban gồm: Tiểu ban Khai thác Hầm lò có 10 đề tài, Tiểu ban Khai thác Lộ thiên có 08 đề tài và tiểu ban Tuyển Khoáng có 10 đề tài. Sau một thời gian làm việc nghiêm túc mỗi tiểu ban đã chọn ra đề tài xuất sắc với kết quả như sau:

STT

Tên tiểu ban

Xếp loại

Tên đề tài

Nhóm SV thực hiện

1

Tiểu ban Khai thác Lộ thiên

Giải nhất

Nghiên cứu khảo sát sự thay đổi chỉ số tác dụng nổ của lượng thuốc nổ tập trung trên một số loại vật liệu tương đương

Cán bộ hướng dẫn: TS. Phạm Văn Hòa

Nguyễn Duy Quang

Đinh Minh Cương

Nguyễn Văn Khương

Lớp: Khai thác K57G

Giải nhì

Nghiên cứu ứng dụng thuật toán Monte Carlo trong lựa chọn đồng bộ thiết bị trên mỏ Đèo Nai

Cán bộ hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hoàng

Nguyễn Văn Hùng

Lớp Khai thác K57H

Đàm Văn Duyễn

Lớp: Khai thác K56D

Lê Quang Đạt

Lớp Khai thác K56C

Hoàng Anh Thái

Lớp Khai thác K56G

2

Tiểu ban Khai thác Hầm lò

Giải nhất

Nghiên cứu giải pháp khai thác hầm lò phần trữ lượng than nằm ngoài ranh giới khai trường lộ thiên nhằm tận thu tối đa tài nguyên

Cán bộ hướng dẫn: Th.S. Lê Quang Phục

Nguyễn Văn Tùng

Lớp Khai thác K56G

Nguyễn Hữu Đước

Lớp Khai thác K58B

Nguyễn Đức Giang

Lớp Khai thác K58H

Giải nhì

Nghiên cứu đề xuất giải pháp thu hồi than nóc hợp lý cho lò chợ cơ giới hóa đồng bộ của vỉa 11 mỏ than Hà Lầm - TKV

Cán bộ hướng dẫn: TS. Phạm Đức Hưng

Phạm Văn Thông

Nguyễn Văn Thắng

Lớp Khai thác K56G

Nguyễn Văn Giang

Lớp Khai thác K58D

Lê Đức Đạt

Lớp Khai thác K58G

3

Tiểu ban Tuyển Khoáng

Giải nhất

Nghiên cứu tuyển nổi than cám -6mm vùng Quảng Ninh bằng thiết bị tuyển nổi trọng lực phòng thí nghiệm

Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn

Nguyễn Mai Ngọc

Nguyễn Ngọc Thắng

Nguyễn Văn Hoàng

Nguyễn Thị Lan Anh

Nguyễn Hồng Thương

Lớp T.Khoáng K57A

Giải nhì

Nghiên cứu ảnh hưởng của thành phần độ hạt đến kết quả tuyển nổi bùn than bằng máy Jameson

Cán bộ hướng dẫn: TS. Phạm Văn Luận

Kiều Văn Hòa

Lê Thị Thu Hiền

Lớp T.Khoáng K56

Buổi sáng ngày 09/05/2015 tại phòng họp 511 – Khoa Mỏ ba đề tài dành giải cao nhất của ba tiêu ban trong Khoa đã tiến hành báo cáo nhằm lựa chọn ra đề tài xuất sắc nhất Khoa Mỏ để tham dự báo cáo tại Hội nghị khoa học sinh viên trường lần thứ 28 diễn ra vào ngày 19/5. Tham gia hội đồng đánh giá bao gồm

TS. Phạm Văn Hòa – Phó trưởng Khoa Mỏ

TS. Vũ Trung Tiến – Trưởng tiểu ban Khai thác Hầm lò

TS. Vũ Đình Hiếu – Trưởng tiểu ban Khai thác Lộ thiên

TS. Phạm Văn Luận – Trưởng tiểu ban Tuyển khoáng

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và công tâm của các thành viên hội đồng đánh giá kết quả như sau:

STT

Xếp loại

Tên tiểu ban

Tên đề tài

Nhóm SV thực hiện

1

Giải nhất

Tiểu ban Tuyển khoáng

Nghiên cứu tuyển nổi than cám -6mm vùng Quảng Ninh bằng thiết bị tuyển nổi trọng lực phòng thí nghiệm

Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn

Nguyễn Mai Ngọc

Nguyễn Ngọc Thắng

Nguyễn Văn Hoàng

Nguyễn Thị Lan Anh

Nguyễn Hồng Thương

Lớp T.Khoáng K57A

2

Giải nhì

Tiểu ban Khai thác Lộ thiên

Nghiên cứu khảo sát sự thay đổi chỉ số tác dụng nổ của lượng thuốc nổ tập trung trên một số loại vật liệu tương đương

Cán bộ hướng dẫn: TS. Phạm Văn Hòa

Nguyễn Duy Quang

Đinh Minh Cương

Nguyễn Văn Khương

Lớp: Khai thác K57G

3

Giải ba

Tiểu ban Khai thác Hầm lò

Nghiên cứu giải pháp khai thác hầm lò phần trữ lượng than nằm ngoài ranh giới khai trường lộ thiên nhằm tận thu tối đa tài nguyên

Cán bộ hướng dẫn: Th.S. Lê Quang Phục

Nguyễn Văn Tùng

Lớp Khai thác K56G

Nguyễn Hữu Đước

Lớp Khai thác K58B

Nguyễn Đức Giang

Lớp Khai thác K58H

Sau đây là một số hình ảnh:

Đưa tin: Khoa Mỏ

Cập nhật ( Thứ ba, 10 Tháng 5 2016 16:19 )