Home

Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

Nhân ngày  Quốc tế Phụ nữ 8-3, Ban chủ nhiệm Khoa Mỏ xin gửi tới toàn thể nữ cán bộ và nữ sinh viên trong khoa những lời chúc tốt đẹp và thân thương nhất!

.                                                                                                                        .

TM.BCN KHOA MỎ

TRƯỞNG KHOA


TS. Nhữ Thị Kim Dung