Home Lý lịch khoa học ThS. Trần Văn Được

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Thông tin cá nhân
 • Họ tên: Trần Văn Được
 • Năm sinh: 1983
 • Đơn vị: Bộ môn Tuyển khoáng
 • Chức vụ: Giảng Viên
 • Học hàm, học vị: Thạc sỹ
 • Địa chỉ: Bộ môn Tuyển Khoáng - Trường Đại học Mỏ - Địa chất
 • Điện thoại: 0976 557 560
 • Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
2. Quá trình đào tạo:
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Tốt nghiệp
Đại học Kuming University of Science and Technology Luyện kim
2008
Thạc Sĩ Kuming University of Science and Technology Luyện kim 2010
3. Thành tích đào tạo:
Kỹ sư:
4. Thành tích NCKH & TKCN:
- Các đề tài NCKH & TKCN đã thực hiện:
 1. Luận văn thạc sĩ kỹ thuật: Study on Balling Properties of Pyrite Cinder, 2010.
- Các bài báo trong tạp chí:
 1. Li Hang, Ding Yuehua, Chen Wenda. Simulate the Ti(C, N) Bonding Layer of the Blast – Furnace Crucibe in the Laboratory Conditions. Journal of Kunming University of Science and Technology (Natural Science Edition), Vol.35 No.6 Dec.2010.
 2. Chen Wenda, Zhai Dacheng, Li Hang. Study on Balling Properties of Pyrite Cinder. Journal of Kunming University of Science and Technology (Natural Science Edition), Vol.36 No.1 Feb.2011.

- Các bài báo trong HNKH:

 

5. Hướng nghiên cứu chính:
 • Luyện gang thép
 • Bảo vệ môi trường trong luyện kim
 • Tận thu thu hồi khoáng sản
 

Lý lịch khoa học