Home Lý lịch khoa học ThS. Vũ Thị Chinh

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Thông tin cá nhân
  • Họ tên: Vũ Thị Chinh
  • Năm sinh: 1978
  • Đơn vị: Bộ môn Tuyển khoáng
  • Chức vụ: Phó Bí thư Chi bộ
  • Học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ
  • Địa chỉ: Bộ môn Tuyển khoáng - Trường Đại học Mỏ - Địa chất
  • Điện thoại: 0914 841 468
  • Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
2. Quá trình đào tạo:
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Tốt nghiệp
Đại học Đại học Mỏ - Địa chất Tuyển Khoáng
2000
Thạc Sĩ Đại học Mỏ - Địa chất Tuyển Khoáng 2007
3. Thành tích đào tạo:
Kỹ sư: 112
4. Thành tích NCKH & TKCN:
- Các đề tài NCKH & TKCN đã thực hiện:

1. Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu khử lưu huỳnh hữu cơ trong thanh Thanh An - Điện Biên, 2007.

2. Tham gia đề tài đề tài cấp Bộ Đại học: Nghiên cứu chế tạo thiết bị tuyển tầng sôi để tuyển than hạt mịn cấp 0,1-1mm vùng Quảng Ninh trong phòng thí nghiệm, 2008.

- Các bài báo trong tạp chí:

1. Nhữ Thị Kim Dung, Vũ Thị Chinh (2012). Công nghệ tuyển trọng lực dùng máy lắng có áp. Tuyển tập Báo cáo Hội nghị KHKT Mỏ toàn quốc lần thứ 23. NXB Công thương, Tr 390-396.

2. Nhữ Thị Kim Dung, Vũ Thị Chinh, Vũ Thị Ánh Tuyết. Nghiên cứu sơ đồ công nghệ kết hợp bàn đãi và tuyển nổi để tuyển tách chì – barit từ quặng barit mỏ Lăng Cao, Tân Yên, Bắc Giang. HNKHCN Mỏ toàn quốc lần thứ XXIV, 8/2014. Tr. 428 – 433.

3. Nhữ Thị Kim Dung, Vũ Thị Chinh. Nghiên cứu công nghệ tuyển thu hồi chì từ quặng barit vùng Bắc Giang. Tuyển tập các báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 21, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 11/2014.

4. Vũ Thị Chinh, Phạm Thanh Hải. Khử lưu huỳnh trong than bằng phương pháp clo khô ở nhiệt độ thấp. Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học công nghệ Tuyển khoáng Toàn quốc lần thứ IV, Hà Nội- 11/2014.

- Các bài báo trong HNKH:

 

5. Hướng nghiên cứu chính:

  • Kỹ thuật và công nghệ Tuyển khoáng
  • Bảo vệ môi trường trong xưởng tuyển
6. Khen thưởng:

 

Lý lịch khoa học