Home

Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo khoa Mỏ với sinh viên

Chiều ngày 16/12/2015, tại Hội trường 300 Trường đại học Mỏ - Địa chất, khoa Mỏ đã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Khoa với sinh viên. Tham dự hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Đức Khoát – P. Trưởng phòng Phòng Đào tạo Đại học, ThS. Lê Chí Phúc – P.Trưởng phòng Công tác Chính trị - Sinh viên, ThS. Nguyễn Mộng Lân – Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp và Tư vấn việc làm Sinh viên. Hội nghị đã diễn ra sôi nổi với sự trao đổi tích cực giữa sinh viên với Lãnh đạo Khoa.

Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo Khoa Mỏ với Sinh viên

Đại biểu tham dự Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo khoa Mỏ với sinh viên

Đây là hoạt động cụ thể để sinh viên thấy được sự quan tâm của Khoa Mỏ và Nhà trường, tạo điều kiện đ sinh viên có thể đề đạt, phản hồi, đề xuất nguyện vọng, ý kiến. Từ đó bước lên một mức cao hơn: hình thành không gian đối thoại giữa thầy trò, sinh viên và cán bô quản lý, tạo ra phong trào sinh viên tranh luận, phản biện các vấn đề chuyên môn, học thuật.

Các sinh viên khoa Mỏ đặt câu hỏi tại Hội nghị

Các ý kiến trao đổi trong hội nghị đều có nội dung thiết thực gắn với công tác dạy và học của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong Khoa; các hoạt động rèn luyện, chế độ chính sách cũng như những nhu cầu thiết yếu của sinh viên trong môi trường đại học.

ThS. Nguyễn Cao Khải - P. Trưởng bộ môn Hầm lò, Cố vấn học tập giải đáp các ý kiến tại Hội nghị

GV.ThS Phùng Tiến Thuật - Cố vấn học tập giải đáp các ý kiến tại Hội nghị

Đoàn Chủ tịch giải đáp các ý kiến tại Hội nghị

Các ý kiến của sinh viên nêu ra đều được đại diện Lãnh đạo Phòng Đào tạo Đại học, Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên, Trung tâm Hướng nghiệp và tư vấn việc làm Sinh viên, Lãnh đạo các bộ môn và cố vấn học tập các ngành thuộc khoa Mỏ  trao đổi và giải đáp thấu đáo. Trong Từng trường hợp cụ thể, TS. Nhữ Thị Kim Dung – Trưởng khoa Mỏ đã đưa ra những ý kiến chỉ đạo sát sao, kịp thời, thỏa đáng và có những định hướng cụ thể trong thời gian sắp tới.

TS.Nhữ Thị Kim Dung - Trưởng khoa Mỏ tổng hợp ý kiến và kết luận tại Hội nghị

Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Khoa với sinh viên đã kết thúc thành công trong không khí trao đổi thẳng thắn và xây dựng.
TS. Nhữ Thị Kim Dung – Trưởng khoa Mỏ đã nghi nhận những ý kiến đóng góp của sinh viên, Trên cơ sở những góp ý trong buổi thảo luận này, ban lãnh đạo Khoa  sẽ có những điều chỉnh để công tác quản lý và giảng dạy của Khoa ngày càng tốt hơn và xây dựng  phát triển Khoa ngày một vững mạnh.

Đưa tin: Khoa Mỏ

Cập nhật ( Thứ hai, 28 Tháng 12 2015 10:31 )