Home International Relations Chương trình học bổng trao đổi cán bộ và sinh viên Eramus+

Chương trình học bổng trao đổi cán bộ và sinh viên Eramus+

There are no translations available.

alt

Theo Biên bản thỏa thuận và đăng ký Chương trình Eramus + giữa Trường Đại học Khoa học và Công nghệ AGH - Krakow - Ba Lan (AGH UST) và Trường Đại học Mỏ - Địa chất (HUMG) về việc trao đổi cán bộ và sinh viên giữa hai trường, trong năm học 2016-2017, hai bên sẽ tiến hành thực hiện Chương trình Eramus+

- Kinh phí: Đây là chương trình được tài trợ kinh phí.

- Yêu cầu về ngôn ngữ: tiếng Anh trình độ B2 hoặc tiếng Ba Lan trình độ B2 (theo Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu)

- Danh sách các ngành học bằng tiếng Anh của trường AGH UST và thông tin chi tiết về chương trình có tại website:

https://intcourses.agh.edu.pl/#pg=1232i&str=3

hoặc http://www.international.agh.edu.pl/eng/exchange-programmes/courses-in-foreign-languages/.

Để thuận lợi cho trường AGH UST chuẩn bị chương trình và bố trí điều phối viên, phòng Hợp tác quốc tế đề nghị các Khoa đăng ký khả năng tham gia chương trình bằng văn bản gửi về phòng Hợp tác quốc tế trước ngày 21/12/2015.

Thời hạn cho ứng viên của HUMG đăng ký tham gia trao đổi cán bộ là ngày 31/5/2016, bắt đầu thực hiện từ tháng 9/2016 đến tháng 4/2017.

Thời hạn cho ứng viên của HUMG đăng ký tham gia trao đổi sinh viên là ngày 31/5/2016, thực hiện vào học kỳ mùa đông (từ 10/2016 đến 02/2017)

Mọi thông tin chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.

File đính kèm:
Tải xuống file này (Hoc bong Eramus+.pdf)Hoc bong Eramus+.pdf 116 Kb
Nguồn: http://humg.edu.vn/vi/hop-tac-quoc-te/du-an-hop-tac/2749-chng-trinh-hc-bng-trao-i-can-b-va-sinh-vien-eramus