Home Công tác đào tạo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Hoàng Cao Phương

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Hoàng Cao Phương

Được sự đồng ý của Nhà trường, sáng ngày 02/10/2015 tại Phòng Hội thảo nhà B, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Bộ môn Khai thác lộ thiên đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Hoàng Cao Phương, tên đề tài luận án:

"Nghiên cứu các giải pháp công nghệ và quản lý nhằm phát triển bền vững các mỏ khai thác vật liệu xây dựng ở Việt Nam".

Chuyên ngành: Kỹ thuật Khai thác mỏ

Hướng dẫn khoa học: GS.TS. Trần Mạnh Xuân, TS. Nguyễn Phụ Vụ

Sau đây là một số hình ảnh buổi bảo vệ:

Đưa tin: Khoa Mỏ