Home Công tác đào tạo Kỷ niệm 50 năm Đào tạo ngành Khai thác Mỏ lộ thiên

Kỷ niệm 50 năm Đào tạo ngành Khai thác Mỏ lộ thiên

Trong xu thế hội nhập và phát triển toàn cầu hiện nay, Khai thác mỏ là một trong những ngành công nghiệp chủ yếu của đất nước, đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong đó có vai trò không nhỏ của đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật, quản lý và điều hành sản xuất ở các doanh nghiệp và đơn vị khai thác mỏ được đào tạo từ ngành Khai thác mỏ lộ thiên - Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Hướng tới Lễ kỷ niệm 50 năm đào tạo Ngành Khai thác mỏ lộ thiên - “Chiếc nôi” đào tạo các cán bộ khoa học, kỹ thuật (Cử nhân, Kỹ sư, Thạc sĩ, Tiến sĩ) ngành Khai thác mỏ lộ thiên của Việt Nam, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Công nghệ Khai thác mỏ lộ thiên - Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững”.

Thời gian: Dự kiến vào ngày 22 - 23 tháng 10 năm 2015

(Thời gian cụ thể được thông báo kèm theo giấy mời)

Địa điểm: Trường Đại học Mỏ - Địa chất, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Trân trọng thông báo và kính mời các tập thể, đơn vị, tổ chức và cá nhân đã và đang theo học ngành Khai thác mỏ lộ thiên được biết và về tham dự chia vui cùng Bộ môn Khai thác lộ thiên.

Trân trọng cảm ơn!

Cập nhật ( Thứ bảy, 10 Tháng 10 2015 20:40 )