Home Scientific research Sinh viên Khoa Mỏ tích cực tham gia HNKHSV lần thứ 28 Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Sinh viên Khoa Mỏ tích cực tham gia HNKHSV lần thứ 28 Trường Đại học Mỏ - Địa chất

There are no translations available.

Hướng tới kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015) và hưởng ứng phong trào sinh viên làm công tác nghiên cứu Khoa học. Sáng ngày 6/5/2015 toàn thể Cán bộ và sinh viên Khoa Mỏ đã nhiệt tình tham gia Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 28.

Khoa Mỏ có 3 tiểu ban gồm: Tiểu ban Khai thác Hầm lò có 11 đề tài, Tiểu ban Khai thác Lộ thiên có 09 đề tài và tiểu ban Tuyển Khoáng có 06 đề tài. Sau một thời gian làm việc nghiêm túc mỗi tiểu ban đã chọn ra đề tài xuất sắc với kết quả như sau:

STT

Tên tiểu ban

Xếp loại

Tên đề tài

Nhóm SV thực hiện

1

Tiểu ban Khai thác Hầm lò:

Giải nhất

Nghiên cứu đề xuất các biện pháp phòng ngừa hiểm họa về hiện tượng than tự cháy – Mỏ than Khe Chuối – Công ty TNHH MTV91 – Bộ Quốc Phòng.

Cán bộ hướng dẫn: TS. Đào Văn Chi

Nguyễn Bá Dương

Nguyễn Đức Anh

Đỗ Xuân Điềm

Nguyễn Hoài Lam

Nguyễn Văn Đằng

Lớp: Khai thác K57B

Giải nhì

Nghiên cứu lựa chọn công nghệ khai thác cơ giới hóa toàn phần cho khu III vỉa 11, mức -150 ¸ -300 công ty than Cổ phần than Hà Lầm – TKV.

Cán bộ hướng dẫn: TS. Phạm Đức Hưng

Phạm Quốc Dũng

Lê Văn Hải

Phạm Văn Thông

Nguyễn Mạnh Thắng

Trần Văn Hiệu

Lớp: Khai thác K55A

Giải ba

Nghiên cứu quy luật thoát khí meetan và đề xuất giải pháp nâng cao mức độ an toàn về cháy nổ khí khi đào đường lò trong mỏ than Quang Hanh

Cán bộ hướng dẫn: PGS. Đặng Vũ Chí

Đàm Văn Duyên

Nguyễn Ngọc Toàn

Dương Anh Tuấn

Đỗ Anh Thắng

Trương Hữu Phú

Lớp Khai thác 56D

2

Tiểu ban Khai thác Lộ thiên

Giải nhất

Nghiên cứu lựa chọn phương pháp đánh giá chất lượng đống đá nổ mìn và áp dụng cho mỏ đá vôi Liên Sơn

Cán bộ hướng dẫn: TS. Phạm Văn Hòa

Đinh Văn Hải

Đinh Minh Chương

Nguyễn Duy Quang

Phạm Khắc Hoàn

Phạm Mạnh Tùng

Lớp: Khai thác K57G

Giải nhì

Nghiên cứu lựa chọn các thông số hệ thống khai thác nhằm áp dụng hệ thống khai thác với góc nghiêng bờ công tác lớn tại mỏ than Na Dương

Cán bộ hướng dẫn: ThS. Đỗ Ngọc Hoàn

Nguyễn Hữu Nhân

Phạm Thị Hồng

Nguyễn Hữu Hà

Nguyễn Anh Tuấn

Trịnh Tuấn Anh

Lớp: Khai thác C55

3

Tiểu ban

Tuyển Khoáng

Giải nhì

Nghiên cứu công nghệ sản xuất BiOCl 95% từ tinh quặng bismut Núi Pháo, Thái Nguyên

Cán bộ hướng dẫn: ThS. Trần Trung Tới

Nguyễn Thị Huế

Kiều Văn Hòa

Nguyễn T.Huyền Trang

Bùi Duy Cương

Lớp: Tuyển khoáng K56

Buổi sáng ngày 07/05/2015 tại phòng họp 511 – Khoa Mỏ ba đề tài dành giải cao nhất của ba tiêu ban trong Khoa đã tiến hành báo cáo nhằm lựa chọn ra đề tài xuất sắc nhất Khoa Mỏ để tham dự báo cáo tại Hội nghị khoa học sinh viên trường lần thứ 28 diễn ra vào ngày 19/5. Tham gia hội đồng đánh giá bao gồm

TS. Phạm Văn Hòa – Phó trưởng Khoa Mỏ

TS. Đỗ Anh Sơn – Phó trưởng Khoa Mỏ, Trưởng tiểu ban Khai thác Hầm lò

TS. Vũ Đình Hiếu – Trưởng tiểu ban Khai thác Lộ thiên

TS. Phạm Văn Luận – Trưởng tiểu ban Tuyển khoáng

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và công tâm của các thành viên hội đồng đánh giá kết quả như sau:

STT

Xếp loại

Tên tiểu ban

Tên đề tài

Nhóm SV thực hiện

1

Giải nhất

Tiểu ban Tuyển khoáng

Nghiên cứu công nghệ sản xuất BiOCl 95% từ tinh quặng bismut Núi Pháo, Thái Nguyên

Cán bộ hướng dẫn: ThS. Trần Trung Tới

Nguyễn Thị Huế

Kiều Văn Hòa

Nguyễn T.Huyền Trang

Bùi Duy Cương

Lớp: Tuyển khoáng K56

2

Giải nhì

Tiểu ban Khai thác Lộ thiên

Nghiên cứu lựa chọn phương pháp đánh giá chất lượng đống đá nổ mìn và áp dụng cho mỏ đá vôi Liên Sơn

Cán bộ hướng dẫn: TS. Phạm Văn Hòa

Đinh Văn Hải

Đinh Minh Chương

Nguyễn Duy Quang

Phạm Khắc Hoàn

Phạm Mạnh Tùng

Lớp: Khai thác K57G

3

Giải ba

Tiểu ban Khai thác Hầm lò

Nghiên cứu đề xuất các biện pháp phòng ngừa hiểm họa về hiện tượng than tự cháy – Mỏ than Khe Chuối – Công ty TNHH MTV91 – Bộ Quốc Phòng.

Cán bộ hướng dẫn: TS. Đào Văn Chi

Nguyễn Bá Dương

Nguyễn Đức Anh

Đỗ Xuân Điềm

Nguyễn Hoài Lam

Nguyễn Văn Đằng

Lớp: Khai thác K55A

Sau đây là một số hình ảnh:

 

Đưa tin: Khoa Mỏ

Last Updated ( Sunday, 30 August 2015 21:45 )