Home Công tác đào tạo Thông báo buổi lễ bảo vệ LATS cấp Trường

Thông báo buổi lễ bảo vệ LATS cấp Trường

Khoa Mỏ thông bảo buổi lễ bảo vệ LATS cấp Trường cho NCS Đỗ Ngọc Tước với đề tài: "Nghiên cứu công nghệ vận tải đất đá hợp lý cho các mỏ than lộ thiên sâu ở Việt Nam"

Ngành: Khai thác mỏ Mã số: 62520603

Thời gian: 08h30 phút, thứ sáu ngày 24 tháng 4 năm 2015

Địa điểm Phòng họp 309
Khoa Mỏ

Cập nhật ( Thứ bảy, 10 Tháng 10 2015 20:41 )