Home

Đại hội Đảng bộ Bộ phận Khoa Mỏ

Sáng ngày 08/04/2015, tại Phòng họp 309, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Đảng bộ bộ phận Khoa Mỏ đã long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại hội đã đánh giá kết quả hoạt động của Đảng bộ trong thời gian qua và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng thời bầu ra Ban chấp hành và các chức danh chủ chốt của Đảng bộ, có đủ đức, đủ tài để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng thời kiện toàn Ban chấp hành mới. Về dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy trường:

1- PGS.TS. Đỗ Hữu Tùng – UV thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn trường.

2- TS. Lê Văn Quyển - UV thường vụ Đảng ủy, Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ.

Dự Đại hội có 70 đảng viên của 03 khoa: Mỏ, Cơ điện, Xây dựng.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm các đồng chí:

1- Đ/c Bùi Xuân Nam – Bí thư

2- Đ/c Nhữ Thị Kim Dung – Phó Bí thư

3- Đ/c Nguyễn Thạc Khánh – ĐUV

4- Đ/c Khổng Cao Phong – ĐUV

5- Đ/c Đỗ Ngọc Anh – ĐUV

Đại hội đã thống nhất bầu 21 đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Trường. Danh sách như sau:

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG

NHIỆM KỲ 2015 - 2020

STT

Họ và tên ĐV

STT

Họ và tên ĐV

1

Nguyễn Thạc Khánh

12

Trương Đình Loan

2

Nguyễn Trường Giang

13

Võ Trọng Hùng

3

Vũ Đình Hiếu

14

Đỗ Ngọc Anh

4

Phạm Văn Hòa

15

Đào Văn Canh

5

Nhữ Thị Kim Dung

16

Đặng Vũ Chí

6

Phạm Văn Luận

17

Dương Đức Hùng

7

Nguyễn Hanh Tiến

18

Nguyễn Cao Khải

8

Đỗ Như Ý

19

Đỗ Anh Sơn

9

Lê Xuân Thành

20

Nguyễn Văn Xô

10

Khổng Cao Phong

21

Đoàn Văn Giáp

11

Đặng Văn Chí

Đại hội đã thành công tốt đẹp. Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội:

Đưa tin: Khoa Mỏ

Last Updated ( Sunday, 03 May 2015 01:41 )