Home Công tác đào tạo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Đỗ Ngọc Tước

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Đỗ Ngọc Tước

Được sự đồng ý của Nhà trường, sáng ngày 17/12/2014 tại Phòng Hội thảo nhà B, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Bộ môn

Khai thác lộ thiên đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Đỗ Ngọc Tước với đề tài:

"Nghiên cứu công nghệ vận tải đất đá hợp lý cho các mỏ than lộ thiên sâu ở Việt Nam "

- Ngành: Khai thác mỏ

- Mã số: 62520603

- Tiểu ban hướng dẫn: 1. PGS.TS Bùi Xuân Nam, 2. TS Nguyễn Phụ Vụ

Sau  một thời gian làm việc nỗ lực với tinh thần nghiêm túc, Hội đồng đánh giá đã đồng ý cho phép NCS. Đỗ Ngọc Tước

được bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp trường trong thời gian tới.

Đưa tin: Khoa Mỏ

Cập nhật ( Chủ nhật, 30 Tháng 8 2015 22:41 )