Home

Giới thiệu chuyên ngành đào tạo Tuyển - Luyện quặng kim loại

There are no translations available.

GIỚI THIỆU CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

TUYỂN – LUYỆN QUẶNG KIM LOẠI

Giới thiệu chung:

- Đào tạo Kỹ sư tuyển - luyện quặng kim loại;

- Mới được phép đào tạo từ năm 2014;

- Khóa đầu tiên sẽ là K59;

- Tuyển luyện quặng bao trùm từ khâu tuyển tới khâu luyện như quặng vàng, quặng đồng, quặng sắt v.v...

- Hiểu biết sâu về kỹ thuật tuyển quặng kim loại.

- Hiểu biết sâu về kỹ thuật luyện quặng như hỏa luyện, thủy luyện, tinh luyện.

o Hỏa luyện – sử dụng nhiệt nấu chảy các tinh quặng để tách kim loại thô dưới dạng lỏng (luyện gang-thép, luyện chì kẽm…)

o Thủy luyện – sử dụng dung dịch hòa tan các kim loại (Au, Cu…) có trong quặng/tinh quặng và thu hồi kim loại tương đối sạch bằng điện phân …

o Kiến thức xử lý quặng an toàn và thân thiện môi trường cũng như phát triển các kỹ năng và kinh nghiệm trong quản lý khai thác khoáng sản.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

o Các tổ hợp mỏ - luyện kim, ví dụ:

- Mỏ đồng Sin Quyền Lào Cai

- Mỏ vàng Minh lương, Lào Cai…;

- Mỏ đa kim Núi Pháo, Thái Nguyên;

- Mỏ bôxit Nhân Cơ, Tân Rai, Tây Nguyên;

- Mỏ vàng Bồng Miêu, Phước Sơn, Quảng Nam,

o Các nhà máy tuyển;

o Các công ty khai thác mỏ;

1. Tại các tổ hợp khai thác luyện kim:

- Ở các phân xưởng tuyển: vận hành các thiết bị công nghệ, kỹ thuật viên PX, tổ trưởng sản xuất, đốc công, phó quản đốc và quản đốc phân xưởng,

- Ở các phân xưởng luyện: vận hành các thiết bị công nghệ, kỹ thuật viên PX, tổ trưởng sản xuất, đốc công, phó quản đốc và quản đốc phân xưởng,

- Các phòng ban: Cán bộ kỹ thuật, chuyên viên, lãnh đạo phòng (Phòng kỹ thuật TK, phòng cơ tuyển, phòng KCS, phòng an toàn, Phòng thí nghiệm...),

- Lãnh đạo Công ty.

2. Tại các nhà máy tuyển khoáng:

- Ở các phân xưởng tuyển: vận hành các thiết bị công nghệ, kỹ thuật viên PX, tổ trưởng sản xuất, đốc công, phó quản đốc và quản đốc phân xưởng,

- Các phòng ban: Cán bộ kỹ thuật, chuyên viên, lãnh đạo phòng (Phòng kỹ thuật TK, phòng cơ tuyển, phòng KCS, phòng an toàn, Phòng thí nghiệm...),

- Lãnh đạo Công ty.

3. Tại công ty khai thác mỏ:

- Tại các phân xưởng chế biến khoáng sản

- Làm nghiệp vụ KCS, tiêu thụ, xử lý môi trường,

- Cán bộ kỹ thuật, chuyên viên, lãnh đạo phòng;

- Lãnh đạo Công ty ;

4. Tại các công ty giám định chất lượng;

5. Tại các công ty kho vận, kinh doanh, cảng;

6. Tại các công ty tư vấn thiết kế khai thác mỏ;

7. Tại các trường đại học/cao đẳng/nghề;

8. Tại các cơ sở nghiên cứu khoa học.

9. Tại Tập đoàn và Công ty nhà nước:

- - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Tổng Công ty khoáng sản và các công ty con trên khắp cả nước;

- - Các công ty khoáng sản địa phương

- - Tại các công ty tư vấn:

1. Công ty Tư vấn Thiết kế Mỏ và Công nghiệp;

2. Công ty tư vấn thiết kế mỏ thuộc viện Mỏ - luyện kim

MỘT SỐ NHÀ MÁY TUYỂN – LUYỆN MỚI:

- Hai nhà máy tuyển và chế biến quặng bauxit – Nhân Cơ và Tân Rai – Tây Nguyên;

- Nhà máy tuyển quặng vàng Minh Lương – Lào Cai;

- Nhà máy tuyển quặng apatit Bắc Nhạc Sơn – Lào Cai;

- Nhà máy tuyển luyện quặng Núi Pháo - Thái Nguyên;

- Nhà máy tuyển quặng Niken Bản Phúc – Sơn La;

Quá trình từ đá đến đồng tiền:

Last Updated ( Saturday, 20 December 2014 16:07 )